FARSKÝ KOSTOL SV. MICHALA, ARCHANJELA

Svätyňa farského kostola sv. Michala, archanjela

 

Svätostánok vytvoril rezbár Martin Barnáš z Kežmarku.  (www.rezbar.sk)
Inštalácia 12. 9. 2008

 

Drevorezba „Golgota", v r. 2009 – 2010 vytvoril rezbár Martin Barnáš.
Inštalácia 16. 9. 2010


 

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27) … Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn." (Mt 27,54)