VEĽKÝ TÝŽDEŇ S MODLITBAMI RODÍN

Srdečne vás pozývame zapojiť sa do farskej aktivity počas Veľkého týždňa!
Read More About VEĽKÝ TÝŽDEŇ S MODLITBAMI RODÍN »

ONLINE: Sväté omše a iný duchovný program

Prinášame aktualizovaný online rozpis svätých omší, svätých liturgií a iného duchovného programu počas zákazu verejného slávenia na Slovensku.
Read More About ONLINE: Sväté omše a iný duchovný program »

Liturgia domácej Cirkvi na Veľkonočné Trojdnie 2020

Drahí bratia a sestry, ponúkame vám  Liturgiu domácej cirkvi  pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávenie  Veľkonočného Trojdnia. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy prof. F. Trstenský, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Všetko bolo následne odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU. Túto...
Read More About Liturgia domácej Cirkvi na Veľkonočné Trojdnie 2020 »

Krížová cesta (za) chorých

Modlitba krížovej cesty pre súkromné použitie, počas zákazu slúženia bohoslužieb.
Read More About Krížová cesta (za) chorých »

Krížová cesta počas pandémie

Prinášame krížovú cestu počas pandémie, pri súkromnej pobožnosti.
Read More About Krížová cesta počas pandémie »

František Trstenský: Vznešenejšia cesta

Kniha “Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom.
Read More About František Trstenský: Vznešenejšia cesta »

Dokonalá ľútosť

Ako si vzbudiť dokonalú ľutosť?
Read More About Dokonalá ľútosť »

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie.
Read More About Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie »
Showing 9 results.
Items per Page 50
of 1