« Späť

Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu

Každý rok na 1. pôstnu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú situáciu sa nám darí zdolávať aj práve vďaka štedrosti mnohých darcov: https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/.

Keďže je nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch, charita zriadila aj online zbierku. Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť v našej aj počas najbližších dvoch týždňov do 15. marca 2021 a to formou príspevku na Farskom úrade do poštovej schránky s označením Charita alebo zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu:  SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052 . Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity.