« Späť

Terezka, n.o.

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá!  
 
Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o.
v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z.
Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú
starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi.
 
Patrónkou ambulancie je sv. Terézia s Lisieux.
 
Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním
dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to aj v prípade,
že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete.
 
Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie.
 
S úctou
MUDr. Alena Polomská
 
Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com
 
Predchádzajúci