« Назад

Podpora kresťanov vo Svätej zemi 2019

Podpora kresťanov vo Svätej zemi 2019

Poďakovanie otca biskupa veriacim Spišskej diecézy.

Zo srdca ďakujem všetkým veriacim mojej diecézy za štedrú duchovnú a finančnú podporu kresťanov vo Svätej zemi. V roku 2019 sa v Spišskej diecéze vyzbieralo 154 594, 73 €. Prefekt Kongregácie pre Východné cirkvi, kardinál Leonardo Sandri, v liste zdôraznil, že práve vďaka príspevkom veriacich z celého sveta Cirkev na Strednom východe môže pokračovať v pastoračných, sociálnych, výchovných, charitných a kultúrnych dielach.

Veľmi oceňujem spolupatričnosť mojich veriacich na potrebách univerzálnej Cirkvi.

Предыдущий