POKLONA A ADORÁCIA

Celodenná eucharistická poklona vo farnosti:

28. január,   5. júl,   24. september

Súkromná eucharistická poklona a  adorácia je možná každý deň počas celého roka v čase 8.00 – 18.00 hod., ak sa v kostole nekoná bohoslužba.

Adorácia za duchovné povolania: Deň modlitieb za duchovné povolania – každý prvý štvrtok v mesiaci hodinu pred sv. omšou.