ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Farnosť Spišské Bystré, ako vyplýva z názvu, patrí do Spišskej diecézy. Územne je ohraničená katastrom obce Spišské Bystré a nachádza sa na historickom území Spiša, v údolí rieky Hornád, 8 km od Popradu.

Podľa zachovaných historických prameňov má pôvodný názov obce „Kubah" nemecký pôvod (Kuh – krava, Bach – potok) a prvý záznam sa uvádza  v roku 1294. Slovenská podoba Kubachy je v dokumentoch od r. 1605. V r. 1906 bol názov obce pomaďarčený na „Hernádfalu" (Hornádska dedina). Po vzniku Prvej ČSR sa v r. 1920 prijal slovenský názov "Kubachy", ktorý sa užíval až do r. 1948. Vtedy, po prevzatí politickej moci komunistickou stranou bol zmenený názov obce na terajší "Spišské Bystré".


Farský kostol sv. Michala archanjela