Svätý Michal, archanjel, 
oroduj za nás!

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Michalská 1
059 18 Spišské Bystré

PaedDr. ThLic. Jozef Siska,
farár - dekan
tel.: 052/779 21 66
rkfu.spisskebystre@gmail.com

Číslo účtu:
SK45 0900 0000 0050 3092 8443

BIC: GIBASKBX

Telefonné číslo na kňaza
pre Ne​mocnicu Poprad na zaopatrenie ku chorým
 0904 355 904. 

COVID-19 
OPATRenia PLATNÉ OD 15. októbra 2020

S PLATNOSŤOU OD 15. OKTÓBRA 2020 JE VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB OBMEDZENÉ na 6 osôb! PRETO ÚMYSLY SV. OMŠÍ BUDÚ ODSLÚŽENÉ TAK, AKO STE TO NAHLÁSILI SÚKROMNE.
Voľné termíny úmyslov svätých omší: Tí, ktorí majú zaújem o odslúženie sv. omše v nasledujúcich dňoch, nech to nahlásia telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu na farskom úrade alebo vložením úmyslu do schránky. Ďakujem! 
  • Online sväté omše: TV LUX pondelok - sobota: 7:00 a 18:30 hod., nedeľa: 10:00 a 18:30 hod. RÁDIO LUMEN: pondelok - sobota: 8:30 a 18:00 hod., nedeľa: 10:30 a 18:00 hod. 

Modlitba duchovného sv. prijímania

Môj Ježišu,
verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. 
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. 
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe.
Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. 
 Amen.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti sv. Michala, archanjela v Spišskom Bystrom, 
ktorá patrí do Spišskej diecézy. Prvý záznam o farnosti pochádza z roku 1294 ako Villa de Cubach, neskôr ako Kubachy, Hernádfal a Spišské Bystré.

Cez túto stránku Vám chceme priblížiť život v našej farnosti,  spoločenstvá, pastoráciu, dejiny a mnohé iné. Táto stránka chce plniť poslanie: byť priamym a aktuálnym zdrojom informácii o našej farnosti pre domácich veriacich, ale i cudzích návštevníkov.

Každý veriaci farnosti sa môže podieľať na aktualizácii informácií stránky  slovom alebo fotografiou. Svoje príspevky zasielajte buď elektronicky na adresu farnosti rkfu.spisskebystre@gmail.com alebo písomne na adresu uvedenú v Kontaktoch. Správca webovej stránky následne vykoná potrebnú úpravu a  zabezpečí  zverejnenie  príspevkov,  v  čo  najkratšom  časovom  intervale.

Návštevníkov srdečne pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu našej farnosti! 

Ďakujeme za návštevu a prajeme požehnaný deň!