ADORÁCIE

  • CELODENNÁ EUCHARISTICKÁ POKLONA VO FARNOSTI: 28. JANUÁR, 5. JÚL, 24. SEPTEMBER.

  • Súkromná eucharistická poklona a  adorácia je možná každý deň počas celého roka v čase 8.00 – 18.00 hod., ak sa v kostole nekoná bohoslužba.
  • Adorácia za duchovné povolania: Deň modlitieb za duchovné povolania – každý prvý štvrtok v mesiaci hodinu pred sv. omšou.