Spevokol sv. Michala

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE SPEVOKOLU

Začiatky kostolného speváckeho zboru siahajú do roku 1947, jeho činnosť do roku 1950 je spojená s menom pána dekana Pavla Matisa, pána kaplána Kupčova a organistu Michala Králika. Pán dekan Pavol Matis bol pri zbore až do svojho nedobrovoľného odchodu z fary, potom so zborom pracoval pán farár Jozef Franko /do roku 1956/.  

V spevokole účinkovali: Mária Kundisová, Terézia Budajová, Margita Greňová, Mária Pekarčíková, Mária Havašová, Anna Marušinová, Anna Lopušeková, Alžbeta Gajanová, Terézia Jakubčová, Katarína Vitková, Anna Budajová, Terézia Dominiková, Štefan Vitko, Martin Fábry, František Budaj, Štefan Greňa, František Martinko, Ján Pekarčík, Jozef Kundis, Jozef Havaš, Ján Fábry atď.

Z tohto alebo ešte staršieho obdobia sa zachovali rozpísané notové štvorhlasy piesní, napr. Vianočnej sv. omše.

V roku 1970 vzniká malý spevokol s obsadením: Mária Greňová, František Králik, Katarína Vitková, Emília Vitková, Anna Greňova, Emília Greňová, Justína Vitková, Terézia Petruľová, Terézia Kolbová, Terézia Kazimírová, Terézia Jakubčová, Anna Gavurová, Anna Fábryová, Terézia Budajová, Katarína Čižmáriková, Viera Šelengová, Anna Šelengová, Mária Budajová, Mária Marušínová, Anna Marušínova, Alžbeta Liptáková, Mária Greňová, Jarmila Šimonovičová, asi od roku 1980 Jana Greňová, Jana Bukovinská, Ľubomíra Chmurová, Ľuboslava Lopuchová, Jozefína Šimonovičová, nekôr: Mária Králiková, Gabriela Králiková, Anna Jurčová, Zuzana Jurčová, Monika Gajanová, Anna Gajanová, Mária Gajanová, Jana Gajanová,... 

Za pôsobenie pána farára Štefana Milana začalo každodenné účinkovanie malého spevokolu pri sv. omšiach, najmä spevy žalmov a piesne po sv. prijímaní - čo trvá dodnes.

V roku 1969 pán farár Štefan Milan obnovil činnosť spevokolu pozvaním členov predchádzajúceho spevokolu. Spevokol nacvičil Vianočnú sv. omšu.

V spevokole pôsobili organisti: učiteľ Ján Zelina, Pavličko z Kravian, od roku 1972 - FRANTIŠEK KRÁLIK, od roku 1975 - PETER KUNDIS a JÁN HAVAŠ, v rokoch 1974 - 1975 pán kaplán Mordel. 

Spev na Vianoce a Veľkú Noc - pašiové spevy, účinkovali: Justína Vitková, Mária Vitková, Anna Bendíková, Mária Frisová, Jozef Kundis - reč Krista, Jozef Havaš - reč ostatných. Ján Fábry - evanjelista.

Počas pôsobenia pána rektora Jozefa Jaraba v Sp. Bystrom /1984 - 1990/ spevokol dostával všestrannú, najmä materiálnu podporu pri podujatiach, napr. v roku 1988 sa púte do Levoče zúčastnila viac ako 300 peších pútnikov. Za pôsobenia pánov farárov Milana a Jaraba spevokol začal žiť spoločenský nielen v domácej farnosti. Zo začiatku pod vedením kňazov, neskoršie samostatne, spevokol chodil na vzdelávacie výlety, napr. Brezová pod Bradlom, Žehra, Bardejov, navštívil mesta Moravy, ale najmä v roku 1991 usporiadal zájazd za sv. Otcom do Vatikánu. Spevokol pri svojich zájazdoch nezabudol ani na svojich bývalých kňazov, boli prizývaní spievať na primície /Štefan Vitko, Štefan Šeliga, Jozef Benko, Barilla/ a na výročia kňazov. V roku 1992 účinkovali počas hlavnej odpustovej sv. omše na Mariánskej hore v Levoči. V minulosti každoročne vystupovali pri Levočskej púti v sobotu večer v chráme sv. Jakuba. 

Akcie veľkého spevokolu od roku 1975 - spevy veľkej noci, sv. prijímanie, odpustové slávnosti (vo farskom kostole a v kaplnke Božieho milosrdenstva) , Vianočné spevy , vysluhovanie birmovky, pohrebné a sobášne spevy . V roku 2002 spevokol vystúpil na Vianočnom koncerte v Spišskom Štiavniku, Hranovnici a v Poprade. Vystupuje na pohreboch v iných obciach a mestách na Slovensku.

Ľudia v spevokole sa obmieňajú , dochádza ku generačnej výmene, často sa stáva, že spievali mamy, ich dcéry a teraz aj vnučky. V zoznamoch sú uvádzaní členovia spevokolu, ktorí v ňom pôsobia dlhšie. Chceme však povedať, že mená všetkých tých , ktorí spievali v zbore a nie sú tu uvedení tiež prispeli k rozvoju spevu v kostole a patrí im za to uznanie a poďakovanie! Pán Boh zaplať.