Birmovanci

  • Termíny skúšok: 
    • 24. apríl 2018: od 14:00 hod. birmovanci 8. ročníka ZŠ
    • 26. apríl 2018: od 14:00 hod. birmovanci 9. ročníka ZŠ
    • 28. apríl 2018: od 14:30 hod. birmovanci 2. roč. SŠ a UŠ
    • 29. apríl 2018: od 14:00 hod. birmovanci 1. roč. SŠ a UŠ

Každý si na skúšku prinesie aj kartičku s podpismi účastí na prvopiatkových spovediach!