Prvoprijímajúce deti

V piatok 27. apríla po sv. omši bude nácvik prvoprijímajúcich detí v kostole.