Štatistika

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti – štatistický údaj z roku 2012: 2 399
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 302; gréckokatolíkov: 22; evanjelikov: 8; bez vyznania: 9; iných: 58

Rok 2010:

 • Počet pokrstených: 26  (chlapci 12, dievčatá 14)
 • Počet uzavretých manželstiev: 10
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet cirkevne pochovaných: 19

Rok 2011:

 • Počet pokrstených: 31  (chlapci 17, dievčatá 14)
 • Počet uzavretých manželstiev: 6
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet cirkevne pochovaných: 20

Rok 2012:

 • Počet pokrstených: 24  (chlapci 10 a dievčatá 14)
 • Počet uzavretých manželstiev: 15
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet cirkevne pochovaných: 19 (muži 13 a ženy 6)

Rok 2013:

 • Počet pokrstených: 19  (chlapci 8 a dievčatá 11)
 • Počet uzavretých manželstiev: 9
 • Počet prvoprijímajúcich: 26
 • Počet cirkevne pochovaných: 22 (muži 14, ženy 7 a detí 1)

Rok 2014:

 • Počet pokrstených: 16 (chlapci 8 a dievčatá 8)
 • Počet uzavretých manželstiev: 16
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet pobirmovaných: 82
 • Počet cirkevne pochovaných: 25 (muži 9, ženy 15 a detí 1)

Rok 2015:

 • Počet pokrstených:  (chlapci a dievčatá)
 • Počet uzavretých manželstiev: 
 • Počet prvoprijímajúcich: 
 • Počet cirkevne pochovaných:  (muži a ženy)

Rok 2016:

 • Počet pokrstených:  (chlapci a dievčatá)
 • Počet uzavretých manželstiev: 
 • Počet prvoprijímajúcich: 
 • Počet cirkevne pochovaných:  (muži a ženy)

Rok 2017:

 • Počet pokrstených:  (chlapci a dievčatá)
 • Počet uzavretých manželstiev: 
 • Počet prvoprijímajúcich: 
 • Počet cirkevne pochovaných:  (muži a ženy)

Rok 2018:

 • Počet pokrstených:  (chlapci a dievčatá)
 • Počet uzavretých manželstiev: 
 • Počet prvoprijímajúcich: 
 • Počet pobirmovaných: 65
 • Počet cirkevne pochovaných:  (muži a ženy)