Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Michalská 1
059 18 Spišské Bystré

PaedDr. ThLic. Jozef Siska,
farár - dekan
tel.: 052/779 21 66
rkfu.spisskebystre@gmail.com

Telefónne číslo na kňaza
pre Ne​mocnicu Poprad
na zaopatrenie ku chorým
 0904 355 904. 

Svätý Michal Archanjel,
ochraňuj nás!

OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB 
aktuálne usmernenia S PLATNOSŤOU OD 6. MÁJA 2020

 • Od soboty 9. mája 2020 sa prestávajú vysielať sväté omše online spôsobom a obnovuje sa verejný spôsob slávenia bohoslužieb i v našej farnosti.
 • Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti ľudu na bohoslužbách v nedele a sviatky najmä pre starších a ľudí so slabšou imunitou. Tí majú stále možnosť sledovať sväté omše v katolíckych médiách: TV LUX a Rádio Lumen, podľa programu, i naďalej. Tieto sväté omše treba pozorne sledovať a prežívať v priamom prenose a platia tak, ako keby ste boli účastní na svätej omši v kostole.
 • Sväté omše v nedele budú o 07:00 hod. - pre seniorov, 08:30 hod. a 10:00 hod.
 • Vstup a pobyt v kostole bude možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
 • Pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk alebo použiť vlastné rukavice (hygienické alebo textilné).
 • Sväteničky so svätenou vodou budú vyprázdnené a z bezpečnostných dôvodov prelepené. 
 • Odstup medzi osobami v laviciach bude min. 2 metre. Ak ide o rodinných príslušníkov z jedného domu, odstup nie je potrebný.
 • Obsadzujte len miesta, ktoré budú vyznačené, začnite od oltára. (Majme na pamäti, že stále sme v období pandémie, preto neobsadzujme hneď "svoje" miesta v laviciach, ale miesta zaradom.)
 • Sväté omše budú slúžené recitovanou formou.
 • Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu: kašlať, kýchať do vreckovky resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky.
 • Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú príznaky infekčného respiračného ochorenia.
 • V nedele sa budú konať samostatné bohoslužby pre seniorov nad 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách o 07:00 hod. Zároveň je umožnené, aby sa tieto skupiny veriacich zúčastnili aj na bohoslužbách, ktoré nie sú pre nich vyhradené. 
 • Podávanie rúk v obrade pokoja sa vynecháva a nahrádza sa jednoduchým úklonom alebo gestom úsmevu.
 • Sväté prijímanie sa bude podávať na ruku, predtým si treba zložiť rúška a rukavice. Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň ľavej ruky vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám pravou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Veriaci nesmie odísť s Eucharistiou v ruke!
  Tí, ktorí nemôžu z vážneho zdravotného alebo iného dôvodu prijať Eucharistiu do rúk, nech prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední.
 • V rade na sväté prijímanie je potrebné dodržiavať 2 metrový odstup.
 • V kostole bude zabezpečené nepretržité vetranie.
 • Spevníky, ktoré sa nachádzajú na laviciach budú pozbierané. Spevníky, ktoré si prinesiete na bohoslužbu si nenechávajte v kostole, ale vezmite si ich domov.
 • Pri svätých omšiach, v ktorých sa zbiera zvonček (nedeľa, prikázané sviatky, pohreby, sobáše) budú pripravené košíky pri východoch z kostola, aby sa predišlo podávaniu košíkov.

Všetky ďalšie potrebné usmernenia budú včas oznámené na webovej stránke a vyvesené aj v kostole. 

Aktuality zo života farnosti a Cirkvi 

Biskupská vysviacka

Termín biskupskej vysviacky
Čítaj ďalej o Biskupská vysviacka »

Kňazská a diakonská vysviacka

Termíny vysviacok 2020
Čítaj ďalej o Kňazská a diakonská vysviacka »

Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

Výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka
Čítaj ďalej o Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka »

Podpora kresťanov vo Svätej zemi 2019

Poďakovanie otca biskupa veriacim Spišskej diecézy.
Čítaj ďalej o Podpora kresťanov vo Svätej zemi 2019 »

ODPORÚČANIE

Odporúčanie duchovného otca na mesiac máj.
Čítaj ďalej o ODPORÚČANIE »
Ukazujem 5 výsledkov.