Svätý Michal, archanjel, 
oroduj za nás!

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Michalská 1
059 18 Spišské Bystré

PaedDr. ThLic. Jozef Siska,
farár - dekan
tel.: 052/779 21 66
rkfu.spisskebystre@gmail.com

Číslo účtu:
SK45 0900 0000 0050 3092 8443

BIC: GIBASKBX

Telefonné číslo na kňaza
pre Ne​mocnicu Poprad na zaopatrenie ku chorým
 0904 355 904. 

OBNOVENIE SLÁVENIA VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB
~ AKTUÁLNE PROTIPANDÉMICKÉ OPATRENIA V NAŠEJ FARNOSTI ~

(platia od 19. 04. 2021)

Od 19. apríla 2021 sa po štyroch mesiacoch obnovujú verejné slávenia bohoslužieb s účasťou ľudu pri dodržiavaní nasledujúcich opatrení: 

  • Vstup do kostola nie je podmienený negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu (podľa vyhlášky č. 187 ÚVZ SR § 1 ods. 2 pís. n sú bohoslužby medzi výnimkami, na ktoré sa nevzťahuje podmienka preukázania sa negatívnym testom na COVID-19 alebo iným aktuálne platným potvrdením ako náhrada za negatívny test), ale ak pociťujete príznaky ochorenia, do kostola nevstupujte! 
  • Pred vstupom do kostola si dezinfikujte ruky. 
  • Vstup do kostola je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (najlepšie s FFP2 respirátorom).
  • V kostole obsadzujte len lavice, ktoré sú označené zelenou farbou. Dodržujte šachovnicové sedenie. Rodiny nech si sadajú spolu vedľa seba.  
  • V obrade pokoja sa stále vynecháva podávanie rúk a nahrádza sa dôstojným úklonom. 
  • V nedele budú pridané sväté omše: v sobotu večer s nedeľnou platnosťou a v nedeľu dopoludnia tri sväté omše. Presný program bohoslužieb nájdete vo farských oznamoch.
  • Vysielanie online svätých omší z nášho kostola končí 18. apríla 2021.

CHRÁŇME SEBA I OSTATNÝCH!

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti sv. Michala, archanjela v Spišskom Bystrom, 
ktorá patrí do Spišskej diecézy. Prvý záznam o farnosti pochádza z roku 1294 ako Villa de Cubach, neskôr ako Kubachy, Hernádfal a Spišské Bystré.

Cez túto stránku Vám chceme priblížiť život v našej farnosti,  spoločenstvá, pastoráciu, dejiny a mnohé iné. Táto stránka chce plniť poslanie: byť priamym a aktuálnym zdrojom informácii o našej farnosti pre domácich veriacich, ale i cudzích návštevníkov.

Každý veriaci farnosti sa môže podieľať na aktualizácii informácií stránky  slovom alebo fotografiou. Svoje príspevky zasielajte buď elektronicky na adresu farnosti rkfu.spisskebystre@gmail.com alebo písomne na adresu uvedenú v Kontaktoch.
Správca webovej stránky následne vykoná potrebnú úpravu a  zabezpečí  zverejnenie  príspevkov, v čo najkratšom časovom intervale.

Návštevníkov srdečne pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu našej farnosti! 

Ďakujeme za návštevu a prajeme požehnaný deň!