Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.  

VITAJTE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE FARNOSTI
SV. MICHALA, ARCHANJELA V SPIŠSKOM BYSTROM!

Farnosť Spišské Bystré, ako vyplýva z názvu, patrí do Spišskej diecézy. Územne je ohraničená katastrom obce Spišské Bystré a nachádza sa na historickom území Spiša, v údolí rieky Hornád, 8 km od Popradu.

Podľa zachovaných historických prameňov má pôvodný názov obce „Kubah" nemecký pôvod (Kuh – krava, Bach – potok) a prvý záznam sa uvádza  v roku 1294. Slovenská podoba Kubachy je v dokumentoch od r. 1605. V r. 1906 bol názov obce pomaďarčený na „Hernádfalu" (Hornádska dedina).Po vzniku 1. ČSR sa v r. 1920 prijal slovenský názov "Kubachy", ktorý sa užíval až do r. 1948. Vtedy, po prevzatí politickej moci komunistickou stranou bol zmenený názov obce na terajší "Spišské Bystré".

farnosť spišské bystré

Farský kostol sv. Michala archanjela

Dňa 8. 9. 2011, vo sviatok Narodenia Panny Márie, webová stránka farnosti začala plniť svoje poslanie: byť priamym a aktuálnym zdrojom informácii o farnosti Spišské Bystré pre domácich veriacich, ako aj cudzích návštevníkov.

K objasneniu názvu tejto stránky, zvlášť pre neznalých názvov a pojmov z terminológie katolíckej Cirkvi je potrebné uviesť, že skratka rkfu označuje Rímskokatolícky farský úrad v Spišskom Bystrom, ktorý je zriaďovateľom stránky.

Všetky informácie o miestnych reáliách (farský úrad, kostol, kaplnky, atď.), bohoslužbách, pastorácii, spoločenstvách, dejinách a iných udalostiach vo farnosti, ktoré sú v jednotlivých sekciách, majú tiež stručne prezentovať náboženský život veriacich vo farnosti.

Kaplnka Božieho milosrdenstva

Každý veriaci farnosti sa môže podieľať na aktualizácii informácií stránky slovom alebo fotografiou. Svoje príspevky zasielajte buď elektronicky na adresu farnosti rkfu.spisskebystre@gmail.comalebo písomne na adresu uvedenú v Kontaktoch. Koordinátor – správca webovej stránky následne vykoná potrebnú úpravu a zabezpečí zverejnenie príspevkov v čo najkratšom časovom intervale.