Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Michalská 1
059 18 Spišské Bystré

PaedDr. ThLic. Jozef Siska, farár - dekan
tel.: 052/779 21 66
e-mail: rkfu.spisskebystre@gmail.com

Číslo účtu:
SK45 0900 0000 0050 3092 8443
BIC: GIBASKBX

Telefónne číslo na kňaza pre Nemocnicu Poprad na zaopatrenie ku chorým – 0904 355 904.