Štatistika

Rok 2010:

 • Počet pokrstených: 26  (chlapci 12, dievčatá 14)
 • Počet uzavretých manželstiev: 10
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet cirkevne pochovaných: 19

Rok 2011:

 • Počet pokrstených: 31  (chlapci 17, dievčatá 14)
 • Počet uzavretých manželstiev: 6
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet cirkevne pochovaných: 20

Rok 2012:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2 399
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 302; gréckokatolíkov: 22; evanjelikov: 8; bez vyznania: 9; iných: 58
 • Počet pokrstených: 24  (chlapci 10 a dievčatá 14)
 • Počet uzavretých manželstiev: 15
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet cirkevne pochovaných: 19 (muži 13 a ženy 6)

Rok 2013:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2 396
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 299; gréckokatolíkov: 22; evanjelikov: 8; bez vyznania: 9; iných: 58
 • Počet pokrstených: 19  (chlapci 8 a dievčatá 11)
 • Počet uzavretých manželstiev: 9
 • Počet prvoprijímajúcich: 26
 • Počet cirkevne pochovaných: 22 (muži 14, ženy 7 a detí 1)

Rok 2014:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2 404
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 306; gréckokatolíkov: 22; evanjelikov: 9; bez vyznania: 9; iných: 58
 • Počet pokrstených: 16 (chlapci 8 a dievčatá 8)
 • Počet uzavretých manželstiev: 16
 • Počet prvoprijímajúcich: 23
 • Počet pobirmovaných: 82
 • Počet cirkevne pochovaných: 25 (muži 9, ženy 15 a detí 1)

Rok 2015:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2 437
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 338; gréckokatolíkov: 22; evanjelikov: 8; bez vyznania: 58; iných: 11
 • Počet pokrstených: 31 (chlapci 12 a dievčatá 19)
 • Počet uzavretých manželstiev: 12
 • Počet prvoprijímajúcich: 18
 • Počet cirkevne pochovaných: 32 (muži 14 a ženy 18)

Rok 2016:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2 434
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 339; gréckokatolíkov: 20; evanjelikov: 8; bez vyznania: 57; iných: 10
 • Počet pokrstených: 20 (chlapci 13 a dievčatá 7)
 • Počet uzavretých manželstiev: 13
 • Počet prvoprijímajúcich: 15
 • Počet cirkevne pochovaných: 23 (muži 10, ženy 12 a deti 1)

Rok 2017:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2 437
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 342; gréckokatolíkov: 20; evanjelikov: 8; bez vyznania: 57; iných: 10
 • Počet pokrstených: 27 (chlapci 12 a dievčatá 15)
 • Počet uzavretých manželstiev: 9
 • Počet prvoprijímajúcich: 16
 • Počet cirkevne pochovaných: 24 (muži 12 a ženy 12)

Rok 2018:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2 443
 • Z toho rímskokatolíkov: 2 348; gréckokatolíkov: 20; evanjelikov: 8; bez vyznania: 57; iných: 10
 • Počet pokrstených: 34 (chlapci 17 a dievčatá 17)
 • Počet uzavretých manželstiev: 4
 • Počet prvoprijímajúcich: 19
 • Počet pobirmovaných: 65
 • Počet cirkevne pochovaných: 28 (muži 13 a ženy 15)

Rok 2019:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2557
 • Z toho rímskokatolíkov: 2462; gréckokatolíkov: 20; evanjelikov: 8; bez vyznania: 57; iných: 10 
 • Počet pokrstených: 18 (chlapci 14 a dievčatá 4)
 • Počet uzavretých manželstiev: 5
 • Počet prvoprijímajúcich: 26
 • Počet cirkevne pochovaných: 17 (muži 9 a ženy 8)

Rok 2020:

 • Počet všetkých obyvateľov farnosti: 2566
 • Z toho rímskokatolíkov: 2472; gréckokatolíkov: 20; evanjelikov: 8; bez vyznania: 56; iných: 10 
 • Počet pokrstených: 28 (chlapci 15 a dievčatá 13)
 • Počet uzavretých manželstiev: 8
 • Počet prvoprijímajúcich: 17
 • Počet cirkevne pochovaných: 19 (muži 12 a ženy 7)