Spevokol sv. Michala

Začiatky kostolného speváckeho zboru siahajú do roku 1947, jeho činnosť do roku 1950 je spojená s menom pána dekana Pavla Matisa, pána kaplána Kupčova a organistu Michala Králika.

Z tohto alebo ešte staršieho obdobia sa zachovali rozpísané notové štvorhlasy piesní, napr. Vianočnej sv. omše.

V roku 1969 pán farár Štefan Milan obnovil činnosť spevokolu pozvaním členov predchádzajúceho spevokolu. Spevokol nacvičil Vianočnú sv. omšu.

V roku 1970 vzniká malý spevokol. Počas pôsobenia pána farára Štefana Milana vznikol malý spevokol a sním každodenné účinkovanie malého spevokolu pri sv. omšiach, najmä spevy žalmov a piesne po sv. prijímaní.

Počas pôsobenie pánov farárov Milana a Jaraba spevokol začal žiť spoločenský nielen v domácej farnosti. Zo začiatku pod vedením kňazov, neskoršie samostatne, spevokol chodil na vzdelávacie výlety, napr. Brezová pod Bradlom, Žehra, Bardejov, navštívil mesta Moravy či zájazd za Svätým Otcom do Vatikánu. Spevokol pri svojich zájazdoch nezabudol ani na svojich bývalých kňazov, boli prizývaní spievať na primície a na výročia kňazov. V roku 1992, 2018, 2019 účinkovali počas hlavnej odpustovej sv. omše na Mariánskej hore v Levoči. 

Ľudia v spevokole sa obmieňajú , dochádza ku generačnej výmene, často sa stáva, že spievali mamy, ich dcéry a teraz aj vnučky.