DEJINY RÍMSKOKATOLÍCKEHO
KOSTOLA
SVÄTÉHO MICHALA, ARCHANJELA V SPIŠSKOM BYSTROM

 

„Monumentálna budova táto je teraz, prvá v celom panstve štiavnickom,
chvála patrónovi a majstrovi!"

- Ján Vnecko, historik