Kaplnka Božieho milosrdenstva

Kaplnka Božieho milosrdenstva bola postavená z iniciatívy manželov MVDr. Pavla a MUDr. Kataríny Šimonovičových v roku 1996. Posviacku vykonal 21.12.1997 Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup Spišskej diecézy. Uchováva sa v nej relikvia sv. Faustíny, ktorú im daroval kardinál F. Macharski, krakovský arcibiskup.

Denne sa v kaplnke Božieho milosrdenstva modlí korunka k Božiemu milosrdenstvu. Jedenkrát v mesiaci sa koná svätá omša, podľa vyhlasenia vo farských oznamoch.