FARSKÉ OZNAMY

Oznamy: 02. 05. 2021 - 09. 05. 2021

AKTUALITY

  • Komisia pre mládež rozbieha kampaň RE 246 úroveň 2.0.

    O čo ide? Inšpirovaní encyklikou Laudato Si od papeža Františka chceme mladým priblížiť odkaz tohto dokumentu aj cez praktickú výzvu. Naším cieľom je spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika) a tak konkretne prispieť k zveľadeniu nášho spoločného domova. Zapojiť sa (zbierať) môžu kdekoľvek s tým, že nám pošlú foto a počet vriec (na mail). Kampaň trvá v čase: 1.5. - 23.5.2021.

    Viac info o kampani: https://www.komisia.sk/podujatia/re-246-2-0/

  • Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera