FARSKÉ OZNAMY

Oznamy: 09. 08. 2020 - 16. 08. 2020

AKTUALITY

  • Z rozhodnutia diecézneho otca biskupa Mons. Štefana Sečku sa podpora pre DKÚ mení z odvedenia zvončeka na zbierku. Táto zbierka bude v nedeľu 30. augusta 2020 - teda na 22. nedeľu v Cezročnom období. Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy nedostáva žiadny štátny príspevok a finančne je závislý na daroch veriacich a zriaďovateľa. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha kontrole Biskupského úradu a slúžia na dielo katechizácie.