FARSKÉ OZNAMY

Slovenskí biskupi povzbudzujú veriacich  k obnoveniu aktívnej a pravidelnej účasti na bohoslužbách.