FARSKÉ OZNAMY - TÝŽDENNÝ PROGRAM

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Oznamy: 01. 12. 2019 - 08. 12. 2019

AKTUALITY

Jesenná zbierka na charitu

Milí bratia a sestry,

v tomto adventnom čase sa s Vami chceme podeliť o náš sen. Sen, v ktorom snívame o pomoci pre každého, kto ju bude potrebovať. Cirkev by mala byť miestom prijatia pre každého. Aj pre núdznych, chudobných, či inak znevýhodnených.


Túžime, aby sa v každej farnosti našli ľudia, ktorí budú vnímaví nielen na seba, ale aj na tých ostatných. Každá farnosť by mala byť miestom, kde si ostatní ľudia všimnú, ak niekto z ich okolia potrebuje pomôcť, či len povzbudiť.

V Spišskej katolíckej charite sa takejto konkrétnej pomoci venujeme už takmer tridsať rokov. Za tento čas sme pomohli tisíckam príbehom rôznych ľudí – od detí, cez mladých ľudí, slobodné mamičky, núdzne rodiny, zdravotne znevýhodnené osoby, seniorov, či umierajúcich.

Veľakrát však narážame na množstvo prekážok, ktoré sa nás v tejto našej práci snažia zastaviť. Vďaka Božiemu požehnaniu sa však aj napriek mnohým ťažkostiam snažíme naplniť náš sen – o pomoci pre každého.

Počas prvej adventnej nedele sa bude na celom Slovensku vo všetkých kostoloch organizovať zbierka na Charitu. V našej diecéze poputujú vyzbierané finančné prostriedky na činnosť Spišskej katolíckej charity.

Zo srdca vám ďakujeme za vaše dary. Veríme, že aj vďaka tejto zbierke nielen pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú, ale zároveň si otvoríte srdce na pomoc aj pre ľudí vo vašom najbližšom okolí.
 
Pracovníci Spišskej katolíckej charity.