Kňazi – rodáci

ThDr. Štefan Vitko, PhD.

  • Narodený: 29. 5. 1964, Poprad – Spišská Sobota; ordinovaný 16. 6. 1990, Spišská Kapitula; Pôsobenie: 1990 prefekt v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka – Spišská Kapitula, 1997 vicerektor v kňazskom seminári; od  1. 7. 2004 farár v Spišskej Kapitule; od 12.7.2012 farár vo Svite.

Mgr. Štefan Šeliga

  • Narodený: 19. 4. 1971, Poprad – Spišská Sobota; ordinovaný 22. 6. 1996, Rožňava; Pôsobenie: 1996 kaplán Divín, 1998 administrátor Málinec; od  1. 8. 2011 administrátor Dobroč – Čierny Balog; 01. 07. 2013 farár v Dobroči.

Počet kňazov - rodákov z Kubach (Sp. Bystrého) je spolu 13.