KŇAZI VO FARNOSTI

Chronologický prehľad kňazov pôsobiacich vo farnosti. Medzi najdôležitejšie osobnosti farnosti – obce vždy patrili kňazi. Aj v Spišskom Bystrom sú záznamy opôsobení  farárov alebo správcov  (administrátorov) farnosti a taktiež aj kaplánov.

V nasledujúcom zozname sú niektorí označení ako evanjelickí farári, pretože v čase reformácie na území Spišskej diecézy nebol dostatok katolíckych kňazov alebo mnohí prestúpili ku evanjelikom.

PREHĽAD VšETKÝCH KŇAZOV

1513

Ján  

1520

Matej  

1610

Daniel Clitis (evanjelický farár)

1650

Krištof Vezér (evanjelický farár)

1656

Juraj Tzader (evanjelický farár)

1671

Ondrej Molitoris (evanjelický farár)

1676 - 1680

Mikuláš Holvaith (evanjelický farár)

1680

Juraj Tapolchany

1705 – 1710

A(O)ndrej Simonides (evanjelický farár)

1710 – 1711

Michal Goldberger

1711 – 1733

Vojtech Siserovič

1733 – 1738

Michal Vitalis

1738 – 1740

Matej Sartoris

1740 – 1743

Juraj Forgáč

1743 – 1755

Michal Almássy

1755 – 1759/61

Juraj Gnoth (Guoth)

1759/61 - 1768

František (de) Grueber

1768 – 1781

Štefan Matiašovský (Maťašovský)

1781 – 1814

Jakub Répassy

1811

Ondrej Šaliga (kaplán)

1814 – 1829

Alexius Keill

1829 - 1847

Ján Muránsky

1847 – 1876

Matúš Labanc

1876 – 1879

Teofil Tomášek

1879

Ján Ružinský

1880 – 1881

Karol Pollák

1881 – 1899

Pavol Koperdan

1881 – 1884

Štefan Janovčík (kaplán)

1884 – 1885

Augustín Kekát (kaplán)

1885 - 1887

Martin Profúsek (kaplán)

1888 – 1891

Martin Pazúrik (kaplán)

1891 – 1892

Ondrej Kravec (kaplán)

1893 – 1894

Ladislav Moyš (kaplán)

1894 – 1897

Ján Odrobina (kaplán)

1897

Ondrej Jenö (Hric) (kaplán)

1897 – 1899

Ján Vencko (kaplán)

1899

Ján Viecha (kaplán)

1899 

Ján Čech (kaplán)

1899 

Ondrej Borodáč (kaplán)

1899 – 1922

Ján Jendrichovský

1922 

Michal Bajor (kaplán)

1930

Štefan Almáši (kaplán)

1936

Ambróz Kapitán (kaplán)

1936

Ján Kapusta (kaplán)

1936

Ján Kropáč (kaplán)

1936

Karol Machay (kaplán)

1936

Jakub Petrášek (kaplán)

1936

Ján Hanuška (kaplán)

1936

Jozef Vráb (kaplán)

1936

Ferd. Raiskup (kaplán)

1936

Pavol Drbiak (kaplán)

1936

Martin Gallovič (kaplán)

1936

Jozef Ištok (kaplán)

1936

Martin Jablonský (kaplán)

1936

Ján Bukna (kaplán)

1936

Ondrej Labuda (kaplán)

1936

Jozef Laurinec (kaplán)

1936

Viliam Viličanský (kaplán)

1936

Ondrej Podolský (kaplán)

1936

Ladislav Malatinský (kaplán)

1936

Jozef Brnušák (kaplán)

1922 – 1936

Ján Dorník

1937

Aloiz Benuš (kaplán)   

1938

Jozef Brnuššák (kaplán)

1939

Štefan Mišota (kaplán)

1940

Jozef Kútnik (kaplán, dočasný správca)

1940

Ján Fabián (dočasný správca)

1936 – 1943

František Hanzély

1943 – 1947

Štefan Petrov (kaplán)

1943 – 1947

Jozef Farbarik (rodák, kaplán) 

1947

Jozef Sárenyi (Sárený) (kaplán)

1947

Štefan Révay (kaplán)

1943 – 1953

Pavol Matis – od r. 1950 dekan

1948 – 1953

Šimon Hasaj (kaplán)

1948 – 1953

Martin Mikulec (kaplán)

1948 – 1953

Štefan Kupčov (kaplán)

1953 – 1956

Jozef Franko

1956 – 1969

František Pataki

1969 – 1984

Štefan Milan

1970 – 1971

Jozef Mrovčák (kaplán)

1970 – 1972

Jozef Tomal(ľ)a (kaplán) 

1972

Štefan Lapšanský (kaplán) 

1972 – 1974

Milan Hvizdoš (kaplán)

1975 – 1976

Štefan Mordel (kaplán)

1976 – 1982

Peter Fidermak (kaplán)

1976 – 1982

Peter Paluga (kaplán)

1984 – 1990

Jozef Jarab

1990 – 1999

Ján Laček

1999 – 2004

Ľubomír Zavacký

2004 – 2012

Jozef Šipoš

2012 –

Jozef Siska – od r. 2014 dekan

 

Súčasní KŇAZI
VO FARNOSTI

PaedDr. ThLic. Jozef Siska 
farár - dekan

Dátum ordinácie:
19. 06. 1988

História pôsobenia:
Spišská Nová Ves,
Kluknava,
Spišské Podhradie,
Domaňovce,
Spišské Bystré