Služby v kostole

  • Kostolníci: Martin Marušin, František Brezina, Pavol Dominik
  • Zvonár: automatické elektronické zvonenie
  • Upratovanie: Mária Petruľová, Terézia Švajková 
  • Pranie liturgických odevov: Mgr. Anna Martinková
  • Organisti: hlavný organista: František Králik, Filip Lopuch, Peter Kundis, Ing. Ján Havaš
  • Mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania: Martin Marušin, Peter Fábry, MVDr. Pavol Jurčo
  • Lektori: koordinátor Anna Rečičárová
  • Miništranti: zodpovedný vedúci: Peter Fábry