INÉ SAKRÁLNE STAVBY

Kaplnky

  • Panny Márie, postavená v 19. stor., za dedinou, v súčastnosti na ul. SNP;
  • Sv. Barbory, postavená v 19. stor., pri ceste k Hranovnici;
  • Sv. Jána Nepomuckého, postavená v 18. stor., pri kostole v centre obce.;
  • Sv. Jozefa, postavená 19. stor.;
  • Sv. Kríža, pri ceste smerom na Kravany.

Kríže

  • pri ceste do Hranovnice;
  • pri ceste ku Kravanom, vedľa futbalového ihriska;
  • na Visovej;
  • na Kamenci.