MLÁDEŽ


 

Dobrá novina je verejná zbierka registrovaná na MV SR na podporu rozvojových projektov pre chudobných a zraniteľných v krajinách subsaharskej Afriky. Účasť na nej je podmienená prihláškou a dodržiavaním pravidiel Dobrej noviny. Všetky potrebné informácie spolu s prihláškou nájdete na www.dobranovina.sk

V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany.

Koledníkom i darcom v aktuálnej téme Buďme požehnaní(m) predstavíme podporované projekty a dlhoročnú spoluprácu v oblasti Turkana v Keni. Koledníci budú mať počas Adventu množstvo podnetov k duchovnej príprave na prežitie Vianoc i na praktickú prípravu na koledovanie.