MLÁDEŽ


 

Dobrá novina je verejná zbierka registrovaná na MV SR na podporu rozvojových projektov pre chudobných a zraniteľných v krajinách subsaharskej Afriky. Účasť na nej je podmienená prihláškou a dodržiavaním pravidiel Dobrej noviny. Všetky potrebné informácie spolu s prihláškou nájdete na www.dobranovina.sk