Farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad v Spišskom Bystrom sa nachádza na ulici  Michalskej č. 1, oproti farskému kostolu.

Budova sa začala stavať 28. 7. 2008. Stavebné práce vykonala stavebná firma Stavman zo Spišského Bystrého. Budova je už v prevádzke, vo vnútri plne zariadená kancelária, ako aj obytné priestory. 

Celý objekt budovy je zabezpečený alarmom a monitorovaný kamerou.

Na fasáde budovy bol v roku 2013 svojpomocne dokončený sokel, urobené schody do farskej budovy, prístupový chodník, rovnako oplotenie farského pozemku tak, aby sa nezakrýval výhľad z ulice Partizánskej na hlavnú ulicu Michalsku. Toto všetko bolo zosúladené s novovybudovaným chodníkom obce. Vďaka šikovným farníkom bolo taktiež svojpomocne upravené celé okolie pred farskou budovou a urobené chodníky vo vnútri farského dvora.

V rokoch 2014 a 2015 sa prebiehali stavebné práce na hospodárskej budove, ktorá sa prerobila na Pastoračné centrum, prípojka plynu, rovnako kotolňa na tuhé palivo. Nasledne sa na tejto budove urobilo zateplenie a  po záverečných prácach bola budova Pastoračného centra skolaudovaná. Postupne pracujeme na jej vnútornom vybavení.

V máji v roku 2016 sa svojpomocne urobila príjazdová cesta ku garáži, parkovisko vedľa farskej budovy pre kňazov a veriacich. V nasledujúcich mesiacoch sme dokončili aj terénne úpravy, oplotenie, chodníky, prístrešok pre osobné auto, rovnako aj cestu k nemu i k Pastoračnej budove.

V roku 2017 bola uvedená do prevádzky budova Pastoračného centra /miestnosti pre deti a mládež/.