ADORÁCIE

Program pobožností a adorácií vo farskom Kostole sv. Michala, archanjela počas roka
 ~ platné od roku 2020 ~

Názov

Dátum

Čas

9 - 11

11 - 2

2 - 4

4 - 9

Celodenná poklona k Sviatosti Oltárnej

28. 01.

05. 07.

24. 09.

Podľa vyhlásenia
vo farských oznamoch

Euch. modlitba za duchovné povolania

Prvý štvrtok
v mesiaci

17:10

16:10

17:10

17:40

Pobožnosť k Božskému Srdcu

Prvý piatok
v mesiaci

Po svätej omši

Prvá nedeľa
v mesiaci

13:30*
podľa vyhlásenia v oznamoch

Krížová cesta

Piatok

x

x

17:30

18:00

Nedeľa

x

13:30

Májová pobožnosť

Pracovné dni a soboty v máji

Po svätej omši

Nedeľa

13:30

Modlitba svätého ruženca

Každý deň

Polhodinu pred sv. omšou

Nedele v októbri

13:30

Súkromná eucharistická poklona a adorácia  Každý deň

08:00 - 18:00 

v čase mimo bohoslužby