KRONIKA - HISTORIA DOMUS

70. roky 13. storočia

 • vznik  obce (Villa de Cubach), výstavba  murovaného kostola v gotickom štýle, výstavba  fary; spočiatku spoločný farár s Hranovnicou

1294, 20. marec

 • prvá písomná zmienka (listina) o existencii obce

1332

 • zmienka o kostole sv. Michala; sv. Michal Archanjel (patronícium) patrí medzi najstaršie na Spiši a je vždy spájané so strážnou funkciou

1398

 • udelenie odpustkov kostolu sv. Michala Archanjela v Kubachoch

1433

 • spustošenie a vypálenie obce husitmi, zničenie kostola

1587

 • nástup evanjelikov vo farnosti a evanjelických farárov ako následok rýchlo sa šíriacej reformácie

1673

 • rekatolizácia na Spiši, návrat kostola katolíkom

1676, koniec augusta

 • obsadenie a vypálenie obce kurucmi a opäť nástup evanjelikov

1680

 • vyhnanie evanjelického farára a jeho nahradenie katolíckym

1693

 • kanonická vizitácia spišského prepošta Mattyasovszkeho; cirkevnými filiálkami Kubach v tomto období boli aj: Kravany a Vikartovce

1695 – 1773

 • vlastníkmi obce sa stali jágerskí jezuiti

1700

 • riadna fara s filiálkami: Kravany a Vikartovce, murovaný kostol v dobrom stave
 • stav veriacich: 167 katolíkov a 154 evanjelikov, kanonická vizitácia

1705

 • kostol opäť v rukách evanjelikov

1706

 • vyhorenie kostola i s farou

1710

 • definitívne uvedenie katolíckeho farára na faru a pokračovanie misijnej činnosti jezuitov

1710, august – november

 • hladomor, úmrtie vyše 80 ľudí, t. j. ¼ (prevažne katolíckeho) obyvateľstva

1712

 • stav veriacich: 66 katolíkov a 256 evanjelikov

1711 – 1733

 • návšteva belehradského biskupa Lukáša Nataliho pri príležitosti konsekrácie hlavného oltára a 4 zvonov a sv. birmovania, vysoká prevaha evanjelikov v obci

1731

 • kanonická vizitácia
 • stav kostola: dobrý, 3 oltáre a 1 organ; vo veži sú tri zvony;
 • drevená fara
 • filiálky: Kravany, Vikartovce, Liptovská Teplička;
 • stav veriacich: 107 katolíkov a 328 evanjelikov, 12 odpadlíkov od katolíckej viery a ani jeden konvertita

1746

 • posledných 33 obyvateľov prešlo na katolícku vieru

1753

 • k sv. prijímaniu pristúpilo 440 ľudí

1768

 • zhorenie drevenej fary

1770

 • dokončenie novej, murovanej fary, ktorá bola trochu rozšírená

1772

 • výstavba murovaného chóru s organom

1778, 31. marec

 • udelenie privilégia (sedemročné odpustky) kostolu pápežom Piom VI.

1781

 • kanonická vizitácia biskupa,
 • stav kostola: 3 oltáre, 4 zvony a 1 z nich v drevenej vežičke nad sanktuáriom, cintorín okolo kostola,
 • správanie veriacich: vcelku dobré, až na konanie celonočných zábav, na ktorých sa zúčastňuje aj celkom mladá mládež

1813

 • založenie nového cintorína na mieste zvanom „Hobstad"

1816

 • stav kostola: zlý, na základe čoho začalo biskupstvo uvažovať o jeho oprave

1819, 15. marec

 • vyhorenie celej obec s výnimkou 3 domov, rovnako aj kostola, keď okrem sakristie zhorelo všetko: oltáre, podlaha, lavice, organ, zástavy, len vežové hodiny a zvony zachránil učiteľ Ján Kolarovič s pomocou Hranovničanov. Biskupstvo sa rozhodlo postaviť nový kostol na základe plánov J. Poláka

1820

 • posviacka základného kameňa kubašským rodákom, spišským kanonikom Jakubom Šeligom

1821, september

 • dokončenie a vysvätenie nového kostola

1824

 • nový organ,
 • postavenie novej murovanej fary,
 • zavesenie zvonov do obnovenej veže (jeden z r. 1763 a dva z r. 1797)

1831, júl – október

 • cholera, 104 mŕtvych (väčšinou dospelých v najlepšom veku)

1855

 • cholera, 200 mŕtvych

1873

 • cholera, 97 mŕtvych

1880

 • sčítanie obyvateľstva (stav veriacich): celá obec rímskokatolícka, 2 gréckokatolíci, 2 evanjelici a 16 židov

1880, 1. júl

 • zavedenie miesta stáleho kaplána v Kubachoch

1896

 • vznik katolíckeho kruhu pri fare ako kultúrno-spoločenskej organizácie, ktorá usporadúvala zábavy, organizovala divadlá, krátke trvanie

1905, 26. november

 • vznik Kubašského spotrebného a odbytového družstva na podnet farára Jána Jendrichovského

1906

 • premenovanie obce na pomaďarčený názov Hernádfalu (Hornádska dedina)

1914 – 1918

 • prvá svetová vojna, ktorej obeťou sa stali aj 2 kostolné zvony (veľký sv. Michala z r. 1763 a malý Panny Márie z r. 1797), ktoré boli zrekvirované ako surovina na liatie diel.

1916, 29. september

 • požiar, pri ktorom zhorel kostol i s vežou

1921

 • prebudovanie starej školy na náklady Spišského biskupstva

1922

 • príchod vdp. Jána Dorníka (rodáka z obce Lúčky pri Ružomberku) do farnosti – uvedomelý Slovák, ktorý kázal v klasickej slovenčine

1925, apríl

 • prestavba kostola za podpory spišského biskupa Jána Vojtaššáka

1926, 29. september

 • slávnostná vysviacka kostola spišským biskupom Jánom Vojtaššákom

1927, 15. august

 • založenie Úverové družstva s neobmedzeným ručením v Kubachoch na podnet farára Jána Dorníka

1929

 • zostavenie Rodinnej kroniky Matky Cirkve vdp. Dorníkom. Ide o menný súpis všetkých rodín žijúcich vo farnosti počas rokov 1700 – 1929.

1937

 • vymaľovanie kostola

1945, 28. január

 • pri vychádzaní z kostola stretli ľudia prvú hliadku Červenej armády

1948, 2. august

 • premenovanie obce na Spišské Bystré podľa potoka Bystrý

1953, február

 • zaistenie farára Pavla Matisa pre tajné vykonávanie funkcie generálneho vikára

1969, koniec leta

 • oprava fary a kostola na podnet vdp. Štefana Milana
 • misie vo farnosti pred odpustom po ukončení prác na kostole
 • na Vianoce – na základe pokoncilovej obnovy liturgie bol už oltár obrátený tvárou k ľudu a nové liturgické oblečenie

1969, august

 • privítanie ostatkov sv. Cyrila vo farnosti za masovej účasti veriacich a čestného doprovodu motocyklistami, automobilistami a vlajkoslávou pápežských a národných zástav a slávobránou

1970

 • na jar – úprava kostola zvnútra
 • udelenie sviatosti birmovania po viac ako 25-ročnej prestávke o. vikárom Ligošom, ku ktorej pristúpilo 1001 birmovancov, medzi ktorými bolo aj 40 birmovancov cigánskeho pôvodu
 • po 17-ročnej prestávke bolo opäť obsadené kaplánske miesto vo farnosti

1974

 • koniec apríla a začiatok mája – pokrytie strechy fary medenou krytinou
 • august – nové okná na fare
 • vyčistený a vyladený organ pracovníkmi firmy Organy – Kutná Hora
 • 21. október, v nočných hodinách – veľká povodeň po rozvodnení potokov Kubašok a Bystrá
 • zaznamenaný rekordný počet sobášov vo farnosti – 35 a počet pokrstených – 65

1975

 • 11. január – vandalizmus na miestnom cintoríne – banda podgurážených mladých chlapcov a dievčat zničila 22 stromčekov (2,5 m, 3 roky vysadených) a poškodila 17 pomníkov
 • júl – august – dokončená opravy fary vymaľovaním, omietnutím, natrením okien a strechy, boli dané aj nové vchodové látkové dvere. Takmer 100 dievčat a chlapcov prišlo na brigádu a za dva dni očistili murivo fary od starej omietky. Hasiči potom murivo ostriekali, aby sa mohlo nanovo omietať.

1976

 • 16. máj – sv. birmovania vo farnosti, ku ktorej pristúpilo 234 birmovancov

1977

 • oprava strechy kostola a jej pokrytie medeným plechom vďaka veľkej húževnatosti kaplána vdp. Fidermaka

1984

 • príchod nového kňaza do farnosti – vdp. Jaraba

1985

 • prebudovanie fary, úprava vnútra kostola podľa nových liturgických predpisov, nové oltáre nahradili staré, vyzdobenie vnútra kostola reliéfmi od P. Hložníka, nová podlaha z dlaždíc

1987

 • socha sv. Michala Archanjela od ak. sochára Hudzíka

1990

 • január – nový kňaz vo farnosti – vdp. Laček
 • 16. jún – primičná sv. omša novokňaza a rodáka vdp. Štefana Vitka

1991

 • stav veriacich: 1851 katolíkov, 6 evanjelikov, 7 gréckokatolíkov, 19 bez vierovyznania a 202 náboženstvo neuviedlo

1992

 • 18. apríl – sviatosť birmovania
 • september – stavba oporného múra pri kostole z dôvodu upevnenia nádvoria (terasy) okolo hlavného vchodu do kostola, ktoré sa postupom času začalo nakláňať smerom k potoku a hrozilo nebezpečenstvo zosuvu a narušenie stability kostolnej veže.

1993

 • polovica júla – krátka duchovná obnova vo farnosti z podnetu vikartovského p. farára Bočkaja

1994

 • jún – protišmykové schody (od kaplnky J. Nepomuckého) na nádvorie kostola nahradili pôvodné, rozpadnuté. Práce vykonali veriaci svojpomocne.

1996

 • 23. jún – primičná sv. omša novokňaza – rodáka vdp. Štefana Šeligu
 • koniec roka – plynofikácia fary
 • 29. september – výstavba kaplnky Božieho milosrdenstva (prvá na Slovensku z kaplniek a kostolov Božieho milosrdenstva)

1997

 • január – plynofikácia kostola
 • 11. máj – posviacka práporu hasičov počas slávnostnej sv. omše z príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov
 • cca jún – júl – posviacka práporu obce počas slávnostnej sv. omše za účasti zástupcov obce, ktorí prápor priniesli a hasičov, ktorí tvorili čestnú stráž
 • 21. december – posviacka kaplnky Božieho milosrdenstva o. biskupom Imrichom

1999

 • apríl – príchod nového kňaza do farnosti – Mgr. Ľubomír Závacký

2000

 • leto – oprava fary (položená plávajúca podlaha, omaľovanie)

2001

 • 30. jún – maľovanie kostola (počas prác sa sv. omše slúžili vo farskej záhrade)
 • stav veriacich: 2244 katolíkov, 4 gréckokatolíci, 1 pravoslávny, 11 evanjelikov, 86 bez vyznania a 34 náboženstvo neuviedlo

2002

 • 6. apríl – misie vo farnosti počas 8 dní vykonali Redemptoristi z Podolínca
 • 25. október – krádež sochy sv. Júdu Tadeáša z kaplnky Božieho milosrdenstva a rozbitie sochy sv. Jozefa na malé kúsky

2003

 • zatepľovanie 2 izieb na fare, výstavba krbu

2004

 • začiatok január – nový farský časopis Michalské zvony
 • 1. november – príchod nového kňaza do farnosti – PhDr. Jozef Šipoš

2005

 • 28. február – ukončenie rekonštrukcie ozvučenia farského kostola; firma Promus sound z Popradu inštalovala nový zosilovač, reproduktory, mikrofóny a zaviedol sa aj prenosný mikrofón
 • 5. – 11. jún – púť 42 veriacich z farnosti do Lúrd a La Salette
 • 25. jún – volejbalový turnaj o Pohár Komisie pre mládež spišskej diecézy v miestnej telocvični ZŠ
 • 24. august – p. farár a miništranti – túra na Kráľovú hoľu; sprievodca p. organista F. Králik
 • 8. október – zájazd chrámového spevokolu do Wadovíc (rodiska Sv. Otca Jána Pavla II.) a Krakowa
 • 16. október – voľby do hospodárskej rady farnosti

2006

 • 8. – 9. február – digitalizácia zvonov farského kostola; firma Elmont z Lipt. Sliačov inštalovala digitálny systém zvonenia, zároveň vykonala ošetrenie poškodených častí mechanizmu zvonov a elektroinštalácie. Nasledujúci týždeň sa firma inštalovala nové reflektory a úsporné žiarivky v osvetlení celého kostola
 • júl – august – začiatok prístavby nových priestorov ku kostolu (sklad s vodovodom a vchod so závetrím zo severnej strany kostola)
 • 3. december – Prvá adventná nedeľa – vytvorenie synodálnej bunky farnosti v rámci II. synody Spišskej diecézy, členmi ktorej sa stali 10 farníci

2007

 • marec – zmodernizovanie ozvučenia v kaplnke Božieho milosrdenstva
 • 17. júl – prázdninový výlet detí na Ľubovnianskom hrade a kúpalisko vo Vyšných Ružbachoch; návšteva o. Jevgenija z Kazachstanu vo farnosti

2008

 • 5. september – ukončenie výmaľby fasády farského kostola a veže, okrem novovybudovanej sakristie, ktoré nebola dokončená. Prácu vykonal p. Ján Zibura z Popradu postupne, podľa počasia od začiatku júna po slávnosti Prvého sv. prijímania
 • 11. september – inštalácia nového svätostánku v kostole
 • 12. september – požehnanie svätostánku a slávnostné uloženie cibória s Eucharistiou do neho
 • 28. – 29. október – inštalácia novej elektrickej rozvodnej skrine v sakristii farského kostola. Inštaláciu vykonala firma Elmont z Lipt. Sliačov
 • 23. november – ukončenie výstavy – prestavby sakristie kostola položením dlažby na podlahové kúrenie. Základné liturgické vybavenie, oblečenie a predmety boli prenesené hneď z provizórnej sakristie, ktorá bola v južnom, bočnom vchode kostola. Nasledujúci týždeň boli inštalované nové vstavané skrine a uložené všetky veci.

2009

 • výstavba novej budovy farského úradu firmou STAVMAN, s. r. o. (Ing. Kubičko) a zároveň aj hospodárskej budovy na uskladnenie materiálu
 • výrobu presklených dverí do bočných vchodov kostola zabezpečoval miestny stolár p. Ľubomír Bendík
 • výstavba bezbariérového prístupu do kostola

2010

 • vymaľovanie svätyne kostola z dôvodu inštalácie drevorezby Golgota od umeleckého rezbára M. Barnáša z Kežmarku
 • 16. september – inštalácia drevorezby samotným autorom v kostole
 • 20. september – sťahovanie vecí do novej farskej budovy
 • 1. – 3. november – voľby do Hospodárskej rady farnosti
 • od 26. decembra – posviacka obydlí – tzv. koleda (postup podľa presného rozpisu)

2011

 • Január – zriadenie Pastoračnej rady farnosti
 • Búranie starej budovy farského úradu po preložení elektrického vedenie zo strechy kostola do zeme
 • 18. september – sviatosť birmovania

2012

 • 06. január – Vianočný koncert spevokolu, na ktorom zaznela „Vianočná omša" od V. Mýtneho z roku 1776. Hosť: Mons. Jozef Jarab.
 • 11. február – Spoločné posedenie brigádnikov, vykonávajúcich brigádnické práce na stavbe novej farskej budovy. 
 • 28. február – Prázdninový bowling lektorov.
 • 06. apríl – Dramatizované pašiové predstavenie, pred farským kostolom.
 • 15. apríl – Odpustová slávnosť v kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Vsdp. Michal Mikula.
 • 16. máj – Posviacka novostavby – budovy Poľnohospodárskeho družstva.
 • 07. júl – Pešia púť na Mariánsku horu – 38 farníkov.
 • 12. júl – Príchod nového kňaza: PaedDr. ThLic. Jozef Siska.
 • 16. august – Futbalový turnaj miništrantov v Hranovnici. 3. miesto.
 • 25. august – Púť Kráľovskou cestou – 80 farníkov.
 • 04. september – Kolaudácia farskej budovy.
 • 29. september – Posviacka farskej budovy. Hl. celebrant: Mons. Štefan Sečka, spišský biskup. Prítomní všetci kňazi dekanátu a Mons. Jozef Jarab.
 • 30. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Mons. Jozef Jarab.
 • 10. november – Odhalenie pamätnej tabule rodákovi Vsdp. Pavlovi Vitkayovi. Hl. celebrant: Vsdp. Michal Mikula.
 • 06. december – Mikuláš vo farskom kostole.
 • 08. december – Kubašský jarmok.

2013

 • 06. január – Vianočný koncert dvoch spevokolov: Spevokol sv. Michala a Spevokol Anima zo Spišského Štiavnika.
 • 13. marec – Kňazské rekolekcie Spišskoštiavnického dekanátu.
 • 07. apríl – Odpustová slávnosť v kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant:  Mons. Andrej Imrich.
 • 26. máj – Prvé sväté prijímanie, 26 detí.
 • 27. máj – Začiatok výstavby oplotenia farskej budovy.
 • 19. jún – 25. výročie kňazskej vysviacky vsdp. Jozefa Sisku.
 • 06. júl – Pešia púť na Mariánsku horu – 50 farníkov.
 • 08. september – 10. výročie založenia FS Rovienka, slávnostná omša za účastí členov FS.
 • 14. september – Posvätenie nového kríža na cintoríne. 
 • 22. september – Národný pochod za život.
 • 29. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Vsdp. Ján Kuboš.
 • 06. december – Mikuláš pred OcÚ.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2014

 • 27. apríl – Odpustová slávnosť v kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Ján Duda
 • 18. máj – Prvé sväté prijímanie, 23 detí.
 • 04. máj – Slávnostná omša na sviatok sv. Floriána, za účasti členov DHZ.
 • 25. jún – Slávnostná sv. omša pri príležitosti 50. rokov rodáka vdp. Štefana Vitka.
 • 05. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 40 farníkov.
 • 08. júl – Spišské Bystré – sídlo dekana Spišskoštiavnického dekanátu, dekan Vsdp. Jozef Siska.
 • Leto: Prebiehali stavebné práce na hospodárskej budove, ktorá sa prerobila na Pastoračné centrum, prípojka plynu, rovnako kotolňa na tuhé palivo. 
 • 29. august – 720. výročie založenia obce Spišské Bystré. Slávnostná svätá omša na sviatok Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, za účasti vedenia obce a všetkých organizačných zložiek obce. Hl. celebrant: Mons. Jozef Jarab.
 • 29. august – Výstava liturgických predmetov, obrazov z oltára a liturgického oblečenia.
 • 29. august – Koncert spevokolu sv. Michala, pri príležitostí 720. výročia obce Spišské Bystré. Hosť: Mons. Jozef Jarab, ThDr. Štefan Vitko.
 • 28. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Mons. Jozef Bieľak
 • 26. október – Sviatosť birmovania, 82 (pôv. 84) birmovancov. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich.
 • 24. december – Jasličková pobožnosť FS Rovienka.
 • 25. december  – Jasličková pobožnosť detí.

2015

 • 12. apríl – Odpustová svätá omša v kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Anton Tyrol.
 • 10. máj – Prvé sväté prijímanie, 18 detí.
 • Jar – Oprava strechy kostola
 • 29. máj – Biblická noc
 • 20. jún – Prvé sväté prijímanie Rómov,  8 detí.
 • 21. jún – Slávnostná svätá omša pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky vdp. Štefana Vitka. Kazateľ: Mons. Jozef Jarab. Koncelebranti: Prof. František Trstenský, Mgr. Štefan Šeliga.
 • 04. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 53 farníkov.
 • Leto – Zateplenie pastoračného centra.
 • Leto – Kolaudácia pastoračného centra.
 • 20. september – Národný pochod za život.
 • 27. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: PhDr. Martin Koleják
 • 08. december – Otvorenie brány Roku Milosrdenstva v kostole.
 • 25. december – Jasličková  pobožnosť detí.

2016

 • 24. január – Nová hospodárska rada farnosti.
 • 03. apríl – Odpustová slávnosť Božieho Milosrdenstva v kostole. Hl celebrant: páter Michal Zámkovský
 • 09. marec – Biblická olympiáda
 • Apríl – Oprava kaplnky sv. Barbory (smerom ku Hranovnici)
 • Máj – svojpomocné vybudovanie príjazdovej cesty ku garáži,  parkovisko vedľa farskej budovy pre kňazov a veriacich. V nasledujúcich mesiacoch sme dokončili aj terénne úpravy, oplotenie, chodníky, prístrešok pre osobné auto, rovnako aj cestu k nemu i k Pastoračnej budove.
 • 01. máj – Prvé sväté prijímanie, 15 detí.
 • 08. máj – Púť prvoprijímajúcich detí na Mariánsku horu do Levoče.
 • 15. – 19. máj – Púť farníkov do Ríma
 • 03. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 50 farníkov
 • Leto – oplotenie a úprava farského dvora a okolia.
 • September – celodekanátna púť v mimoriadnom svätom Roku Milosrdenstva do Smižian - svätyňa Božieho milosrdenstva.
 • 29. september – 100. výročie vyhorenia obce.
 • 29. september –  90. výročie posviacky kostola sv. Michala.
 • 02. október – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Prof. František Trstenský.
 • 05. december – Vianočný koncert pre žiakov ZŠ: „Nesiem Vám noviny".
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2017

 • 21. marec – Biblická olympiáda.
 • 23. apríl – Odpustová svätá omša v kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Jozef Jarab.
 • 14. máj – Púť prvoprijímajúcich detí na Mariánsku horu do Levoče.
 • 21. máj – Prvé sväté prijímanie, 16 detí.
 • 02. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 22 farníkov.
 • 14. september – Posviacka nového kríža na Kamenci.
 • 29. september – 01. október – Michalské farské dni
 • 29. september – Prednáška „Ako milovať a ctiť v manželstve" – Richard Vašečka.
 • 30. september – Koncert „Zázrakovanie" pod vedením A. Tomaščíkovej.
 • 30. september – Svätá omša rodákov.
 • 30. september – Agapé v pastoračnom centre.
 • 01. október – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: vsdp. Pavol Hudák.
 • November – Výmena okien s vitrážami na kostole.
 • November – Návšteva rádia Lumen.
 • 06. december – Mikuláš v kostole a divadelné predstavenie detí „Ako sa anjeli pripravujú na príchod sv. Mikuláša"
 • 21. december – 20. výročie posviacky kaplnky Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2018

 • Február – Požehnanie motorových vozidiel.
 • 17. marec – "Deň pre birmovancov" aktivity, súťaže, prednáška a svätá omša pre birmovancov. Hosť: Vsdp. Pavol Hudák
 • 03. apríl – Postavenie lešenia okolo veže kostola = začiatok opravy fasády.   
 • 08. apríl – Odpustová svätá omša v kaplnke Božieho milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup, kazateľ: Vsdp. Štefan Farkaš, farár v Kobyliach.
 • 09. apríl – Začiatok opravy fasády veže kostola.
 • 11. - 13. máj – Púť birmovancov do Vysokej nad Uhom.
 • 16. máj – Dokočenie opravy fasády veže kostola.
 • 27. máj – Prvé sväté prijímanie, 16 deti.
 • 10. jún – Sviatosť birmovania, 65 birmovancov.  Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich, emertiný pomocný spišský biskup.
 • 07. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 30-40? farníkov.
 • 01. september – Púť na Blahorečenie Anny Kolesárovej do Košíc.
 • 20. september – Začiatok prác na výmene oplotenia kostolného dvora.
 • 25. september – Vizitácia farnosti generálnym vikárom, Mons. Anton Tyrol.
 • 26. september – Ukončenie prác na výmene oplotenia kostolného dvora. 
 • 29. - 30. september – Michalské farské dni II. ročník
 • 29. september – Slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku patróna kostola sv. Michala. Hl. celebrant: dp. Matúš Reiner, bývalý vicerektor domu Anky Kolesárovej. 
 • 29. september – Spoločné agapé v pastoračnom centre.
 • 29. september – Koncert multi-inštrumentalistu Jamesa Evansa vo farskej zahrade.
 • 30. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: doc. Štefan Mordel, farár v Kline. 
 • 29. október – Biskupská vizitácia, Mons. Štefan Sečka. 
 • 06. december – Mikuláš v kostole a divadelné predstavenie detí.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2019

 • 02. apríl – Postavenie lešenia okolo kostola a v hlavnej lodi kostola = príprava na výmenu okien.
 • 03. apríl – 17. apríl – Výmena okien v hlavnej lodi kostola.
 • 28. apríl – Odpustová svätá omša v kaplnke Božieho milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup, kazateľ: Mgr. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie.
 • 26. máj – Prvé sväté prijímanie, 26 detí.
 • 06. - 07. júl – Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči, cca. 40 farníkov.
 • 07. - 08. august – Miništrantská chata na "Zotoch".
 • 27. - 29. september – Michalské farské dni III. ročník 
 • 27. september  – Muzikál farníkov z Vysokých Tatier
 • 27. september – Svätá omša, hl. celebrant: dp. Dávid Sklárčik, kaplán vo Vysokých Tatrách.
 • 28. september – Svätá omša, hl. celebrant: vdp. Róbert Tokár, farár vo Vysokých Tatrách.
 • 28. september – Koncert kapely "Smajly" z Popradu.
 • 29. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: ICLic. Jakub Grich, OPraem., farár v Spišskej Belej. 
 • 24. december – "Harmoniková" polnočná sv. omša, za účasti členov FS Rovienka.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.
 • 26. a 29. december – Koledovanie detí: DOBRÁ NOVINA
 • 30. december – Vianočná kapustnica miništrantov
 • December/január – Vianočná posviacka domov - "Koleda"

2020

 • 13. február – Pomazanie chorých.
 • 01. – 09. marec – Farská púť do Svätej zeme s prof. Trstenským.
 • 10. marec – 6. máj – Zákaz slúženia bohoslužieb, pobožností, svätej spovede na území Slovenskej republiky ako dôsledok šírenia smrteľného kvapôčkového vírusu Covid-19 – Koronavirus, ktorý postihuje Európu od konca roka 2019.
 • 5. apríl –  Spustenie živého prenosu svätých omší a pobožností z farského kostola prostredníctvom siete YouTube. Ako dôsledok pandémie Koronavírusu. 
 • 15. apríl – Postavenie lešenia okolo severnej lode kostola, začiatok opravy fasády chrámu. 
 • 19. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva, svätá omša odslúžená súkromne. Hl. celebrant: Vsdp. Jozef Siska.
 • 07. jún – Prvé sväté prijímanie, 17 detí.
 • 11. jún – Oltáriky na sviatok Božieho Tela zrušené - následok pandémie Covid-19.
 • Leto 2020 – Miništrantské aktivity s názvom "Miništratské leto"
 • 7. - 8. júl – Výmena okien v bočných lodiach kostola.
 • 3. august – Ukončenie štvormesačných prác na rekonštrukcii fasády kostola firmou ToSeLi, s. r. o. zo Šváboviec. Práce na celej fasáde: veže a lodí kostola, vrátane okien, parapiet a rín prebiehali od roku 2016. V najbližšom čase sa opraví sokel.
 • 8. august – Farská púť do Zákamenného za cieľom prehĺbiť úctu k Božiemu sluhovi, biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, pri príležitosti 55. výročia úmrtia biskupa Jána.
 • 14. september – Posviacka nového kríža v Majeri.
 • 27. september – Odpustová slávnosť ku cti sv. Michala, archanjela, patróna farnosti. Hl. celebrant: Mons. František Dlugoš.
 • 29. september – Michalské farské dni pre pandémiu ochorenia Covid-19 zrušené.
 • 1. október - 14. október – Obmedzenie počtu osôb v kostole - max. 50 ľudí. Nariadenie ÚVZ vzhľadom k zhoršenej situácií okolo pandémie Covid-19.
 • 15. október - 15. november 2020 – Opätovný zákaz slúženia verejných bohoslužieb, s výnimkou pohrebov, krstov a sobášov (s patričnými obmedzeniami) na území Slovenskej republiky ako dôsledok II. vlny šírenia smrteľného kvapôčkového ochorenia Covid-19. V podvečer 14. októbra bolo oznámené, že verejné bohoslužby nie sú úplne zrušené, ale obmedzí sa počet účastníkov bohoslužieb na 6 ľudí, vrátane kňaza.
 • 16. november – Ovoľnenie protipandemických opatrení, obnovené bohoslužby prístupné pre 50% kapacity kostola - 280 ľudí. 

2021

 • 01. január – 19. apríl – Opätovný zákaz slúženia verejných bohoslužieb, s výnimkou pohrebov, krstov a sobášov (s patričnými obmedzeniami) na území Slovenskej republiky ako dôsledok II. vlny šírenia smrteľného kvapôčkového ochorenia Covid-19. 
 • 28. marec  – 19. apríl –  Spustenie živého prenosu svätých omší a pobožností z farského kostola prostredníctvom siete YouTube. Ako dôsledok 2. vlny pandémie Koronavírusu. 
 • 11. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva, svätá omša odslúžená v exteriéri kaplnky. Hl. celebrant: Vsdp. Jozef Siska.
 • 19. apríl – Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb za dodržania prísnych protipandémických opatrení. Počet veriacich bol obmedzený na "1 človek na 15 m2.