KRONIKA - HISTORIA DOMUS

70. roky 13. storočia

 • vznik  obce (Villa de Cubach), výstavba  murovaného kostola v gotickom štýle, výstavba  fary; spočiatku spoločný farár s Hranovnicou

1294, 20. marec

 • prvá písomná zmienka (listina) o existencii obce

1332

 • zmienka o kostole sv. Michala; sv. Michal Archanjel (patronícium) patrí medzi najstaršie na Spiši a je vždy spájané so strážnou funkciou

1398

 • udelenie odpustkov kostolu sv. Michala Archanjela v Kubachoch

1433

 • spustošenie a vypálenie obce husitmi, zničenie kostola

1587

 • nástup evanjelikov vo farnosti a evanjelických farárov ako následok rýchlo sa šíriacej reformácie

1673

 • rekatolizácia na Spiši, návrat kostola katolíkom

1676, koniec augusta

 • obsadenie a vypálenie obce kurucmi a opäť nástup evanjelikov

1680

 • vyhnanie evanjelického farára a jeho nahradenie katolíckym

1693

 • kanonická vizitácia spišského prepošta Mattyasovszkeho; cirkevnými filiálkami Kubach v tomto období boli aj: Kravany a Vikartovce

1695 – 1773

 • vlastníkmi obce sa stali jágerskí jezuiti

1700

 • riadna fara s filiálkami: Kravany a Vikartovce, murovaný kostol v dobrom stave
 • stav veriacich: 167 katolíkov a 154 evanjelikov, kanonická vizitácia

1705

 • kostol opäť v rukách evanjelikov

1706

 • vyhorenie kostola i s farou

1710

 • definitívne uvedenie katolíckeho farára na faru a pokračovanie misijnej činnosti jezuitov

1710, august – november

 • hladomor, úmrtie vyše 80 ľudí, t. j. ¼ (prevažne katolíckeho) obyvateľstva

1712

 • stav veriacich: 66 katolíkov a 256 evanjelikov

1711 – 1733

 • návšteva belehradského biskupa Lukáša Nataliho pri príležitosti konsekrácie hlavného oltára a 4 zvonov a sv. birmovania, vysoká prevaha evanjelikov v obci

1731

 • kanonická vizitácia
 • stav kostola: dobrý, 3 oltáre a 1 organ; vo veži sú tri zvony;
 • drevená fara
 • filiálky: Kravany, Vikartovce, Liptovská Teplička;
 • stav veriacich: 107 katolíkov a 328 evanjelikov, 12 odpadlíkov od katolíckej viery a ani jeden konvertita

1746

 • posledných 33 obyvateľov prešlo na katolícku vieru

1753

 • k sv. prijímaniu pristúpilo 440 ľudí

1768

 • zhorenie drevenej fary

1770

 • dokončenie novej, murovanej fary, ktorá bola trochu rozšírená

1772

 • výstavba murovaného chóru s organom

1778, 31. marec

 • udelenie privilégia (sedemročné odpustky) kostolu pápežom Piom VI.

1781

 • kanonická vizitácia biskupa,
 • stav kostola: 3 oltáre, 4 zvony a 1 z nich v drevenej vežičke nad sanktuáriom, cintorín okolo kostola,
 • správanie veriacich: vcelku dobré, až na konanie celonočných zábav, na ktorých sa zúčastňuje aj celkom mladá mládež

1813

 • založenie nového cintorína na mieste zvanom „Hobstad"

1816

 • stav kostola: zlý, na základe čoho začalo biskupstvo uvažovať o jeho oprave

1819, 15. marec

 • vyhorenie celej obec s výnimkou 3 domov, rovnako aj kostola, keď okrem sakristie zhorelo všetko: oltáre, podlaha, lavice, organ, zástavy, len vežové hodiny a zvony zachránil učiteľ Ján Kolarovič s pomocou Hranovničanov. Biskupstvo sa rozhodlo postaviť nový kostol na základe plánov J. Poláka

1820

 • posviacka základného kameňa kubašským rodákom, spišským kanonikom Jakubom Šeligom

1821, september

 • dokončenie a vysvätenie nového kostola

1824

 • nový organ,
 • postavenie novej murovanej fary,
 • zavesenie zvonov do obnovenej veže (jeden z r. 1763 a dva z r. 1797)

1831, júl – október

 • cholera, 104 mŕtvych (väčšinou dospelých v najlepšom veku)

1855

 • cholera, 200 mŕtvych

1873

 • cholera, 97 mŕtvych

1880

 • sčítanie obyvateľstva (stav veriacich): celá obec rímskokatolícka, 2 gréckokatolíci, 2 evanjelici a 16 židov

1880, 1. júl

 • zavedenie miesta stáleho kaplána v Kubachoch

1896

 • vznik katolíckeho kruhu pri fare ako kultúrno-spoločenskej organizácie, ktorá usporadúvala zábavy, organizovala divadlá, krátke trvanie

1905, 26. november

 • vznik Kubašského spotrebného a odbytového družstva na podnet farára Jána Jendrichovského

1906

 • premenovanie obce na pomaďarčený názov Hernádfalu (Hornádska dedina)

1914 – 1918

 • prvá svetová vojna, ktorej obeťou sa stali aj 2 kostolné zvony (veľký sv. Michala z r. 1763 a malý Panny Márie z r. 1797), ktoré boli zrekvirované ako surovina na liatie diel.

1916, 29. september

 • požiar, pri ktorom zhorel kostol i s vežou

1921

 • prebudovanie starej školy na náklady Spišského biskupstva

1922

 • príchod vdp. Jána Dorníka (rodáka z obce Lúčky pri Ružomberku) do farnosti – uvedomelý Slovák, ktorý kázal v klasickej slovenčine

1925, apríl

 • prestavba kostola za podpory spišského biskupa Jána Vojtaššáka

1926, 29. september

 • slávnostná vysviacka kostola spišským biskupom Jánom Vojtaššákom

1927, 15. august

 • založenie Úverové družstva s neobmedzeným ručením v Kubachoch na podnet farára Jána Dorníka

1929

 • zostavenie Rodinnej kroniky Matky Cirkve vdp. Dorníkom. Ide o menný súpis všetkých rodín žijúcich vo farnosti počas rokov 1700 – 1929.

1937

 • vymaľovanie kostola

1945, 28. január

 • pri vychádzaní z kostola stretli ľudia prvú hliadku Červenej armády

1948, 2. august

 • premenovanie obce na Spišské Bystré podľa potoka Bystrý

1953, február

 • zaistenie farára Pavla Matisa pre tajné vykonávanie funkcie generálneho vikára

1969, koniec leta

 • oprava fary a kostola na podnet vdp. Štefana Milana
 • misie vo farnosti pred odpustom po ukončení prác na kostole
 • na Vianoce – na základe pokoncilovej obnovy liturgie bol už oltár obrátený tvárou k ľudu a nové liturgické oblečenie

1969, august

 • privítanie ostatkov sv. Cyrila vo farnosti za masovej účasti veriacich a čestného doprovodu motocyklistami, automobilistami a vlajkoslávou pápežských a národných zástav a slávobránou

1970

 • na jar – úprava kostola zvnútra
 • udelenie sviatosti birmovania po viac ako 25-ročnej prestávke o. vikárom Ligošom, ku ktorej pristúpilo 1001 birmovancov, medzi ktorými bolo aj 40 birmovancov cigánskeho pôvodu
 • po 17-ročnej prestávke bolo opäť obsadené kaplánske miesto vo farnosti

1974

 • koniec apríla a začiatok mája – pokrytie strechy fary medenou krytinou
 • august – nové okná na fare
 • vyčistený a vyladený organ pracovníkmi firmy Organy – Kutná Hora
 • 21. október, v nočných hodinách – veľká povodeň po rozvodnení potokov Kubašok a Bystrá
 • zaznamenaný rekordný počet sobášov vo farnosti – 35 a počet pokrstených – 65

1975

 • 11. január – vandalizmus na miestnom cintoríne – banda podgurážených mladých chlapcov a dievčat zničila 22 stromčekov (2,5 m, 3 roky vysadených) a poškodila 17 pomníkov
 • júl – august – dokončená opravy fary vymaľovaním, omietnutím, natrením okien a strechy, boli dané aj nové vchodové látkové dvere. Takmer 100 dievčat a chlapcov prišlo na brigádu a za dva dni očistili murivo fary od starej omietky. Hasiči potom murivo ostriekali, aby sa mohlo nanovo omietať.

1976

 • 16. máj – sv. birmovania vo farnosti, ku ktorej pristúpilo 234 birmovancov

1977

 • oprava strechy kostola a jej pokrytie medeným plechom vďaka veľkej húževnatosti kaplána vdp. Fidermaka

1984

 • príchod nového kňaza do farnosti – vdp. Jaraba

1985

 • prebudovanie fary, úprava vnútra kostola podľa nových liturgických predpisov, nové oltáre nahradili staré, vyzdobenie vnútra kostola reliéfmi od P. Hložníka, nová podlaha z dlaždíc

1987

 • socha sv. Michala Archanjela od ak. sochára Hudzíka

1990

 • január – nový kňaz vo farnosti – vdp. Laček
 • 16. jún – primičná sv. omša novokňaza a rodáka vdp. Štefana Vitka

1991

 • stav veriacich: 1851 katolíkov, 6 evanjelikov, 7 gréckokatolíkov, 19 bez vierovyznania a 202 náboženstvo neuviedlo

1992

 • 18. apríl – sviatosť birmovania
 • september – stavba oporného múra pri kostole z dôvodu upevnenia nádvoria (terasy) okolo hlavného vchodu do kostola, ktoré sa postupom času začalo nakláňať smerom k potoku a hrozilo nebezpečenstvo zosuvu a narušenie stability kostolnej veže.

1993

 • polovica júla – krátka duchovná obnova vo farnosti z podnetu vikartovského p. farára Bočkaja

1994

 • jún – protišmykové schody (od Kaplnky J. Nepomuckého) na nádvorie kostola nahradili pôvodné, rozpadnuté. Práce vykonali veriaci svojpomocne.

1996

 • 23. jún – primičná sv. omša novokňaza – rodáka vdp. Štefana Šeligu
 • koniec roka – plynofikácia fary
 • 29. september – výstavba Kaplnky Božieho milosrdenstva (prvá na Slovensku z kaplniek a kostolov Božieho milosrdenstva)

1997

 • január – plynofikácia kostola
 • 11. máj – posviacka práporu hasičov počas slávnostnej sv. omše z príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov
 • cca jún – júl – posviacka práporu obce počas slávnostnej sv. omše za účasti zástupcov obce, ktorí prápor priniesli a hasičov, ktorí tvorili čestnú stráž
 • 21. december – posviacka Kaplnky Božieho milosrdenstva o. biskupom Imrichom

1999

 • apríl – príchod nového kňaza do farnosti – Mgr. Ľubomír Závacký

2000

 • leto – oprava fary (položená plávajúca podlaha, omaľovanie)

2001

 • 30. jún – maľovanie kostola (počas prác sa sv. omše slúžili vo farskej záhrade)
 • stav veriacich: 2244 katolíkov, 4 gréckokatolíci, 1 pravoslávny, 11 evanjelikov, 86 bez vyznania a 34 náboženstvo neuviedlo

2002

 • 6. apríl – misie vo farnosti počas 8 dní vykonali Redemptoristi z Podolínca
 • 25. október – krádež sochy sv. Júdu Tadeáša z Kaplnky Božieho milosrdenstva a rozbitie sochy sv. Jozefa na malé kúsky

2003

 • zatepľovanie 2 izieb na fare, výstavba krbu

2004

 • začiatok január – nový farský časopis Michalské zvony
 • 1. november – príchod nového kňaza do farnosti – PhDr. Jozef Šipoš

2005

 • 28. február – ukončenie rekonštrukcie ozvučenia farského kostola; firma Promus sound z Popradu inštalovala nový zosilovač, reproduktory, mikrofóny a zaviedol sa aj prenosný mikrofón
 • 5. – 11. jún – púť 42 veriacich z farnosti do Lúrd a La Salette
 • 25. jún – volejbalový turnaj o Pohár Komisie pre mládež spišskej diecézy v miestnej telocvični ZŠ
 • 24. august – p. farár a miništranti – túra na Kráľovú hoľu; sprievodca p. organista F. Králik
 • 8. október – zájazd chrámového spevokolu do Wadovíc (rodiska Sv. Otca Jána Pavla II.) a Krakowa
 • 16. október – voľby do hospodárskej rady farnosti

2006

 • 8. – 9. február – digitalizácia zvonov farského kostola; firma Elmont z Lipt. Sliačov inštalovala digitálny systém zvonenia, zároveň vykonala ošetrenie poškodených častí mechanizmu zvonov a elektroinštalácie. Nasledujúci týždeň sa firma inštalovala nové reflektory a úsporné žiarivky v osvetlení celého kostola
 • júl – august – začiatok prístavby nových priestorov ku kostolu (sklad s vodovodom a vchod so závetrím zo severnej strany kostola)
 • 3. december – Prvá adventná nedeľa – vytvorenie synodálnej bunky farnosti v rámci II. synody Spišskej diecézy, členmi ktorej sa stali 10 farníci

2007

 • marec – zmodernizovanie ozvučenia v Kaplnke Božieho milosrdenstva
 • 17. júl – prázdninový výlet detí na Ľubovnianskom hrade a kúpalisko vo Vyšných Ružbachoch; návšteva o. Jevgenija z Kazachstanu vo farnosti

2008

 • 5. september – ukončenie výmaľby fasády farského kostola a veže, okrem novovybudovanej sakristie, ktoré nebola dokončená. Prácu vykonal p. Ján Zibura z Popradu postupne, podľa počasia od začiatku júna po slávnosti Prvého sv. prijímania
 • 11. september – inštalácia nového svätostánku v kostole
 • 12. september – požehnanie svätostánku a slávnostné uloženie cibória s Eucharistiou do neho
 • 28. – 29. október – inštalácia novej elektrickej rozvodnej skrine v sakristii farského kostola. Inštaláciu vykonala firma Elmont z Lipt. Sliačov
 • 23. november – ukončenie výstavy – prestavby sakristie kostola položením dlažby na podlahové kúrenie. Základné liturgické vybavenie, oblečenie a predmety boli prenesené hneď z provizórnej sakristie, ktorá bola v južnom, bočnom vchode kostola. Nasledujúci týždeň boli inštalované nové vstavané skrine a uložené všetky veci.

2009

 • výstavba novej budovy farského úradu firmou STAVMAN, s. r. o. (Ing. Kubičko) a zároveň aj hospodárskej budovy na uskladnenie materiálu
 • výrobu presklených dverí do bočných vchodov kostola zabezpečoval miestny stolár p. Ľubomír Bendík
 • výstavba bezbariérového prístupu do kostola

2010

 • vymaľovanie svätyne kostola z dôvodu inštalácie drevorezby Golgota od umeleckého rezbára M. Barnáša z Kežmarku
 • 16. september – inštalácia drevorezby samotným autorom v kostole
 • 20. september – sťahovanie vecí do novej farskej budovy
 • 1. – 3. november – voľby do Hospodárskej rady farnosti
 • od 26. decembra – posviacka obydlí – tzv. koleda (postup podľa presného rozpisu)

2011

 • Január – zriadenie Pastoračnej rady farnosti
 • Búranie starej budovy farského úradu po preložení elektrického vedenie zo strechy kostola do zeme
 • 18. september – sviatosť birmovania

2012

 • 06. január – Vianočný koncert spevokolu, na ktorom zaznela „Vianočná omša" od V. Mýtneho z roku 1776. Hosť: Mons. Jozef Jarab.
 • 11. február – Spoločné posedenie brigádnikov, vykonávajúcich brigádnické práce na stavbe novej farskej budovy. 
 • 28. február – Prázdninový bowling lektorov.
 • 06. apríl – Dramatizované pašiové predstavenie, pred farským kostolom.
 • 15. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Vsdp. Michal Mikula.
 • 16. máj – Posviacka novostavby – budovy Poľnohospodárskeho družstva.
 • 07. júl – Pešia púť na Mariánsku horu – 38 farníkov.
 • 12. júl – Príchod nového kňaza: PaedDr. ThLic. Jozef Siska.
 • 16. august – Futbalový turnaj miništrantov v Hranovnici. 3. miesto.
 • 25. august – Púť Kráľovskou cestou – 80 farníkov.
 • 04. september – Kolaudácia farskej budovy.
 • 29. september – Posviacka farskej budovy. Hl. celebrant: Mons. Štefan Sečka, spišský biskup. Prítomní všetci kňazi dekanátu a Mons. Jozef Jarab.
 • 30. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Mons. Jozef Jarab.
 • 10. november – Odhalenie pamätnej tabule rodákovi Vsdp. Pavlovi Vitkayovi. Hl. celebrant: Vsdp. Michal Mikula.
 • 06. december – Mikuláš vo farskom kostole.
 • 08. december – Kubašský jarmok.

2013

 • 06. január – Vianočný koncert dvoch spevokolov: Spevokol sv. Michala a Spevokol Anima zo Spišského Štiavnika.
 • 13. marec – Kňazské rekolekcie Spišskoštiavnického dekanátu.
 • 07. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant:  Mons. Andrej Imrich.
 • 26. máj – Prvé sväté prijímanie, 26 deti.
 • 27. máj – Začiatok výstavby oplotenia farskej budovy.
 • 19. jún – 25. výročie kňazskej vysviacky vsdp. Jozefa Sisku.
 • 06. júl – Pešia púť na Mariánsku horu – 50 farníkov.
 • 08. september – 10. výročie založenia FS Rovienka, slávnostná omša za účastí členov FS.
 • 14. september – Posvätenie nového kríža na cintoríne. 
 • 22. september – Národný pochod za život.
 • 29. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Vsdp. Ján Kuboš.
 • 06. december – Mikuláš pred OcÚ.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2014

 • 27. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Ján Duda
 • 18. máj – Prvé sväté prijímanie, 23 deti.
 • 04. máj – Slávnostná omša na sviatok sv. Floriána, za účasti členov DHZ.
 • 25. jún – Slávnostná sv. omša pri príležitosti 50. rokov rodáka vdp. Štefana Vitka.
 • 05. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 40 farníkov.
 • 08. júl – Spišské Bystré – sídlo dekana Spišskoštiavnického dekanátu, dekan Vsdp. Jozef Siska.
 • Leto: Prebiehali stavebné práce na hospodárskej budove, ktorá sa prerobila na Pastoračné centrum, prípojka plynu, rovnako kotolňa na tuhé palivo. 
 • 29. august – 720. výročie založenia obce Spišské Bystré. Slávnostná svätá omša na sviatok Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, za účasti vedenia obce a všetkých organizačných zložiek obce. Hl. celebrant: Mons. Jozef Jarab.
 • 29. august – Výstava liturgických predmetov, obrazov z oltára a liturgického oblečenia.
 • 29. august – Koncert spevokolu sv. Michala, pri príležitostí 720. výročia obce Spišské Bystré. Hosť: Mons. Jozef Jarab, ThDr. Štefan Vitko.
 • 28. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Mons. Jozef Bieľak
 • 26. október – Sviatosť birmovania, 82 (pôv. 84) birmovancov. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich.
 • 24. december – Jasličková pobožnosť FS Rovienka.
 • 25. december  – Jasličková pobožnosť detí.

2015

 • 12. apríl – Odpustová svätá omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Anton Tyrol.
 • 10. máj – Prvé sväté prijímanie, 18 deti.
 • Jar – Oprava strechy kostola
 • 29. máj – Biblická noc
 • 20. jún – Prvé sväté prijímanie Rómov,  8 deti.
 • 21. jún – Slávnostná svätá omša pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky vdp. Štefana Vitka. Kazateľ: Mons. Jozef Jarab. Koncelebranti: Prof. František Trstenský, Mgr. Štefan Šeliga.
 • 04. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 53 farníkov.
 • Leto – Zateplenie pastoračného centra.
 • Leto – Kolaudácia pastoračného centra.
 • 20. september – Národný pochod za život.
 • 27. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: PhDr. Martin Koleják
 • 08. december – Otvorenie brány Roku Milosrdenstva v kostole.
 • 25. december – Jasličková  pobožnosť detí.

2016

 • 24. január – Nová hospodárska rada farnosti.
 • 03. apríl – Odpustová slávnosť Božieho Milosrdenstva v kostole. Hl celebrant: páter Michal Zámkovský
 • 09. marec – Biblická olympiáda
 • Apríl – Oprava Kaplnky sv. Barbory (smerom ku Hranovnici)
 • Máj – svojpomocné vybudovanie príjazdovej cesty ku garáži,  parkovisko vedľa farskej budovy pre kňazov a veriacich. V nasledujúcich mesiacoch sme dokončili aj terénne úpravy, oplotenie, chodníky, prístrešok pre osobné auto, rovnako aj cestu k nemu i k Pastoračnej budove.
 • 01. máj – Prvé sväté prijímanie, 15 deti.
 • 08. máj – Púť prvoprijímajúcich detí na Mariánsku horu do Levoče.
 • 15. – 19. máj – Púť farníkov do Ríma
 • 03. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 50 farníkov
 • Leto – oplotenie a úprava farského dvora a okolia.
 • September – celodekanátna púť v mimoriadnom svätom Roku Milosrdenstva do Smižian - svätyňa Božieho milosrdenstva.
 • 29. september – 100. výročie vyhorenia obce.
 • 29. september –  90. výročie posviacky kostola sv. Michala.
 • 02. október – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: Prof. František Trstenský.
 • 05. december – Vianočný koncert pre žiakov ZŠ: „Nesiem Vám noviny".
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2017

 • 21. marec – Biblická olympiáda.
 • 23. apríl – Odpustová svätá omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Jozef Jarab.
 • 14. máj – Púť prvoprijímajúcich detí na Mariánsku horu do Levoče.
 • 21. máj – Prvé sväté prijímanie, 16 deti.
 • 02. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 22 farníkov.
 • 14. september – Posviacka nového kríža na Kamenci.
 • 29. september – 01. október – Michalské farské dni
 • 29. september – Prednáška „Ako milovať a ctiť v manželstve" – Richard Vašečka.
 • 30. september – Koncert „Zázrakovanie" pod vedením A. Tomaščíkovej.
 • 30. september – Svätá omša rodákov.
 • 30. september – Agapé v pastoračnom centre.
 • 01. október – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: vsdp. Pavol Hudák.
 • November – Výmena okien s vitrážami na kostole.
 • November – Návšteva rádia Lumen.
 • 06. december – Mikuláš v kostole a divadelné predstavenie detí „Ako sa anjeli pripravujú na príchod sv. Mikuláša"
 • 21. december – 20. výročie posviacky Kaplnky Božieho Milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2018

 • Február – Požehnanie motorových vozidiel.
 • 17. marec – "Deň pre birmovancov" aktivity, súťaže, prednáška a svätá omša pre birmovancov. Hosť: Vsdp. Pavol Hudák
 • 03. apríl – Postavenie lešenia okolo veže kostola = začiatok opravy fasády.   
 • 08. apríl – Odpustová svätá omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup, kazateľ: Vsdp. Štefan Farkaš, farár v Kobyliach.
 • 09. apríl – Začiatok opravy fasády veže kostola.
 • 11. - 13. máj – Púť birmovancov do Vysokej nad Uhom.
 • 16. máj – Dokočenie opravy fasády veže kostola.
 • 27. máj – Prvé sväté prijímanie, 16 deti.
 • 10. jún – Sviatosť birmovania, 65 birmovancov.  Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich, emertiný pomocný spišský biskup.
 • 07. júl – Pešia púť na Mariánsku horu, 30-40? farníkov.
 • 01. september – Púť na Blahorečenie Anny Kolesárovej do Košíc.
 • 20. september – Začiatok prác na výmene oplotenia kostolného dvora.
 • 25. september – Vizitácia farnosti generálnym vikárom, Mons. Anton Tyrol.
 • 26. september – Ukončenie prác na výmene oplotenia kostolného dvora. 
 • 29. - 30. september – Michalské farské dni II. ročník
 • 29. september – Slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku patróna kostola sv. Michala. Hl. celebrant: dp. Matúš Reiner, bývalý vicerektor domu Anky Kolesárovej. 
 • 29. september – Spoločné agapé v pastoračnom centre.
 • 29. september – Koncert multi-inštrumentalistu Jamesa Evansa vo farskej zahrade.
 • 30. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: doc. Štefan Mordel, farár v Kline. 
 • 29. október – Biskupská vizitácia, Mons. Štefan Sečka. 
 • 06. december – Mikuláš v kostole a divadelné predstavenie detí.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.

2019

 • 02. apríl – Postavenie lešenia okolo kostola a v hlavnej lodi kostola = príprava na výmenu okien.
 • 03. apríl – 17. apríl – Výmena okien v hlavnej lodi kostola.
 • 28. apríl – Odpustová svätá omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva. Hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup, kazateľ: Mgr. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie.
 • 26. máj – Prvé sväté prijímanie, 26 deti.
 • 06. - 07. júl – Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči, cca. 40 farníkov.
 • 07. - 08. august – Miništrantská chata na "Zotoch".
 • 27. - 29. september – Michalské farské dni III. ročník 
 • 27. september  – Muzikál farníkov z Vysokých Tatier
 • 27. september – Svätá omša, hl. celebrant: dp. Dávid Sklárčik, kaplán vo Vysokých Tatrách.
 • 28. september – Svätá omša, hl. celebrant: vdp. Róbert Tokár, farár vo Vysokých Tatrách.
 • 28. september – Koncert kapely "Smajly" z Popradu.
 • 29. september – Odpustová slávnosť. Hl. celebrant: ICLic. Jakub Grich, OPraem., farár v Spišskej Belej. 
 • 24. december – "Harmoniková" polnočná sv. omša, za účasti členov FS Rovienka.
 • 25. december – Jasličková pobožnosť detí.
 • 26. a 29. december – Koledovanie detí: DOBRÁ NOVINA
 • 30. december – Vianočná kapustnica miništrantov
 • December/január – Vianočná posviacka domov - "Koleda"

2020

 • 13. február – Pomazanie chorých.
 • 01. – 09. marec – Farská púť do Svätej zeme s prof. Trstenským.
 • 10. marec – 6. máj – Zákaz slúženia bohoslužieb, pobožností, svätej spovede na území Slovenskej republiky ako dôsledok šírenia smrteľného kvapôčkového vírusu Covid-19 – Koronavirus, ktorý postihuje Európu od konca roka 2019.
 • 5. apríl –  Spustenie živého prenosu svätých omší a pobožností z farského kostola prostredníctvom siete YouTube. Ako dôsledok pandémie Koronavírusu. 
 • 15. apríl – Postavenie lešenia okolo severnej lode kostola, začiatok opravy fasády chrámu. 
 • 19. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva, svätá omša odslúžená súkromne. Hl. celebrant: Vsdp. Jozef Siska.
 • 07. jún – Prvé sväté prijímanie, 17 deti.
 • 11. jún – Oltáriky na sviatok Božieho Tela zrušené - následok pandémie Covid-19.
 • Leto 2020 – Miništrantské aktivity s názvom "Miništratské leto"
 • 4. – 5. júl – Pešia púť na Mariánsku horu do Levoče – zrušená z dôvodu pandémie Covid-19, prvýkrát.
 • 7. - 8. júl – Výmena okien v bočných lodiach kostola.
 • 3. august – Ukončenie štvormesačných prác na rekonštrukcii fasády kostola firmou ToSeLi, s. r. o. zo Šváboviec. Práce na celej fasáde: veže a lodí kostola, vrátane okien, parapiet a rín prebiehali od roku 2016. V najbližšom čase sa opraví sokel.
 • 8. august – Farská púť do Zákamenného za cieľom prehĺbiť úctu k Božiemu sluhovi, biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, pri príležitosti 55. výročia úmrtia biskupa Jána.
 • 14. september – Posviacka nového kríža v Majeri.
 • 27. september – Odpustová slávnosť ku cti sv. Michala, archanjela, patróna farnosti. Hl. celebrant: Mons. František Dlugoš.
 • 29. september – Michalské farské dni pre pandémiu ochorenia Covid-19 zrušené.
 • 1. október - 14. október – Obmedzenie počtu osôb v kostole - max. 50 ľudí. Nariadenie ÚVZ vzhľadom k zhoršenej situácií okolo pandémie Covid-19.
 • 15. október - 15. november 2020 – Opätovný zákaz slúženia verejných bohoslužieb, s výnimkou pohrebov, krstov a sobášov (s patričnými obmedzeniami) na území Slovenskej republiky ako dôsledok II. vlny šírenia smrteľného kvapôčkového ochorenia Covid-19. V podvečer 14. októbra bolo oznámené, že verejné bohoslužby nie sú úplne zrušené, ale obmedzí sa počet účastníkov bohoslužieb na 6 ľudí, vrátane kňaza.
 • 16. november – Ovoľnenie protipandemických opatrení, obnovené bohoslužby prístupné pre 50% kapacity kostola - 280 ľudí. 

2021

 • 01. január – 19. apríl – Opätovný zákaz slúženia verejných bohoslužieb, s výnimkou pohrebov, krstov a sobášov (s patričnými obmedzeniami) na území Slovenskej republiky ako dôsledok II. vlny šírenia smrteľného kvapôčkového ochorenia Covid-19. 
 • 28. marec  – 19. apríl –  Spustenie živého prenosu svätých omší a pobožností z farského kostola prostredníctvom siete YouTube. Ako dôsledok 2. vlny pandémie Koronavírusu. 
 • 11. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva, svätá omša odslúžená v interiéri kaplnky. Hl. celebrant: Vsdp. Jozef Siska.
 • 19. apríl – Obnovenie slávenia verejných bohoslužieb za dodržania prísnych protipandémických opatrení. Počet veriacich bol obmedzený na "1 človek na 15 m2. 
 • 23. apríl – Obhliadka zvonov mladým kampanológom Matúšom Sedlákom, ktorý zistil závažné nedostatky a poškodenia na zvonovej stolici, samotnom súbore zvonov a elektrickom pohone zvonov. Jednotlivé nedostatky a poškodenia budú opravené a odstránené v priebehu roka 2023 firmou Bellfoundry, s.r.o. - Róbert Slíž. 
 • 23. máj – 6. jún – Prebiehala v našej farnosti anketa - vyjadrenie sa veriacich k realizácií podlahového kúrenia v našom chráme. 96 veriacich bolo za, 19 proti a 3 vyjadrili iné postrehy...
 • 30. máj – Prvé sväté prijímanie, 16 deti. 
 • 02. a 04. júl – Púť na Mariánsku horu v Levoči – pre širokú verejnosť zrušená kvôli pandémii Covid-19, druhýkrát. Vystúpenie chrámového spevokolu počas Levočskej púte na Mariánskej hore v Levoči. 
 • 20. júl –  24. júl  –  Dobrovoľnícke práce veriacich farnosti v kostole. Príprava kostola na realizáciu podlahového kúrenia a výmaľby kostola. Osekávanie pôvodných mramorových soklov a vlhkých častí stien kostola. Vyvýšenie dverí bočných vchodov o 15 cm,... Počas prebiehajúcich prác sa sväté omše slúžili v Kaplnke Božieho milosrdenstva.  Murárske a dobrovoľnícke práce vykonávali farníci svojpomocne. Kostol bol uprataný a pripravený na slávenie nedele v sobotu 24. júla za prítomnosti dobrovoľníčok - žien farnosti. Vyčistila sa dlažba, lavice, oltáre, reliéfy, sochy... 
 • 01. august – Posledná nedeľná svätá omša v "neprerobenom" kostole. Poobede veriaci zakryli organ, reliéfy, drevorezbu Golgota, sochu svätého Michala a sňali obrazy a krížovú cestu. Muži začali s rozoberaním pódia spod lavíc.
 • 02. august – Prenesenie Najsvätejšej sviatosti oltárnej do Kaplnky Božieho milosrdenstva.  Prenesenie obetného stola, ambóny, spovedníc, bočných oltárov, obrazov a ostatného kostolného vybavenia do hasičskej zbrojnice. Rozoberanie a vynášanie lavíc do priestorov poľnohospodárskeho družstva, rozoberanie a následné pílenie pódia spod lavíc, ktoré neskoršou realizáciou podlahového kúrenia stratí svoj účel. Premiestnenie vysokozdvižnej plošiny do kostola. Začiatok výmaľby kostola.
 • 02. august – 12. august – Prebiehala výmaľba kostola firmou Jána Palka z Kluknavy. Maľovka bola prevedená vo farbe, ktor=u schválila liturgická komisia. Na klenbu kostola bol Mgr. Petrom Ujčíkom, našim farníkom, vytvorený nápis "Sláva Bohu na výsostiach!".
 • 05. august – Príprava kurenárskych prác - vkladanie medených rúr do pôvodnej mramorovej dlažby, ako hlavný prívod od kotla k rozdeľovačom okruhov vykúrovania.
 • 07. august – Príprava lavíc na osadenie do konštrukcie na ich upevnenie. Orezávanie nôh lavíc stolárom p. Jurčom. 
 • 12. august – Začiatok realizácie podlahového kúrenia kúrenárom Jánom Čižikom z Lendaku. Pokladanie polystyrénu na pôvodnú dlažbu.
 • 13. august – Položenie systémovej dosky a potrubia podlahového kúrenia po celom povrchu kostola - v hlavnej i priečnej lodi, vo svätyni i v predsieni kostola. 
 • 16. august – 17. august – Zalievanie potrubia podlahového kúrenia poterom.  
 • 16. august – Šalovanie nových schodov pred vstupom do svätyne kostola miestnymi farníkmi: p. Bendík F., p. Marušin M., p. Brezina F., p. Kubaliak J., p. Králik J, p. Šimonovič J.
 • 18. august – 20. august - III. ročník miništrantskej chaty na Zotoch. Počas druhého dňa pobytu navštívili chatu rodičia miništrantov a niekoľko farníčok a farníkov. 
 • 17. august – 03. september – Vysušovanie poteru. 
 • 26. august – Spustenie nového kotla do prevádzky, tlaková skúška, vykurovacia skúška. 
 • 28. august – Vytvorenie novej konštrukcie na spojenie lavíc z použitého dreva (pódium pod lavicami) stolárom p. Bendíkom Ľ. a vsdp. dekanom Jozefom Siskom.
 • 31. august – Dovezenie novej dlažby z Kamenárstva Galica v Kežmarku. Dlažbu doviezol Peter Rečičár v dvoch odtieňoch. Vyložená bola vysokozdvižným vozikom "Manitou", poskytnutý PD v Spišskom Bystrom. 
 • 03. september – 07. september – Svojpomocné maľovanie sakristie a skladu kostola p. Marušin M., p. Brezina F.
 • 06. september – 14. september – Pokládka novej dlažby. Dlažbu pokladali kamenári z Lendaku, pod vedením p. Majerčáka. 
 • 07. september – Inštalácia Digitálneho katolíckeho spevníka firmou MK BIZ, s. r. o. - Digitálny spevník. Obrazovka na premietanie textov piesní, modlitieb, pobožností a í. bola umiestnená na ľavý stĺp pri pohľade na svätyňu kostola. Socha Panny Márie (Ruskinovskej madony) bola umiestnená na jej pôvodné miesto vedľa stĺpa na podstavec "Hviezda ranná", ako to Vincent Hložník, ak. sochár, v roku 1985 naplánoval. 
 • 11. september – Brigáda farníkov: prinášanie lavíc zo skladu PD a ich montovanie do drevenej konštrukcie, umývanie lavíc a novej dlažby brigádničkami. Prinášanie kostolného zariadenia: oltár, ambona, luster... 
 • 12. september – 15. september – Príchod Svätého Otca pápeža Františka na Slovensko.
 • 14. september – Posviacka nového kríža "na Palesku", ktorý vyrobil p. Bendík F. v spolupráci s členmi Lučivianskej spoločnosti.
 • 14. september – Ukončenie prác na realizácii výmaľby a podlahového kúrenia v kostole. Hlavným zdrojom investícií pri realizácii podlahového kúrenia, dlažby a výmaľby bol príjem z predaja pozemkov pod cestou III. triedy v smere od križovatky Kravany až po PD Spišské Bystré a z milodarov veriacich.
 • 15. september – Prvá svätá omša v obnovenom kostole na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
 • 22. september – Osadenie nových dvojkrídlových dverí v predsieni kostola. Dvere boli vyrobené z červeného smreka a sklenených okien a boli skonštruované v tmavohnedom prevedení tak, aby sa v letných mesiacoch dali sklenené okná otvoriť, čo zabezpečí nepretržité vetranie.
 • 26. september – Odpustová slávnosť ku cti svätého Michala, archanjela, patróna farnosti. Hlavný celebrant: vdp. Andrej Barnáš, farár v Bystranoch. Koncelebranti: vsdp. Jozef Siska, dekan - farár v Spišskom Bystrom a vdp. Štefan Rozmus, duchovný na odpočinku v Bugľovciach. 
 • 29. september – Odpustová slávnosť ku cti svätého Michala, archanjela, patróna farnosti - (ipsa die). Hlavný celebrant: vdp. Štefan Machaj, spolupracovník úradu biskupského vikára pre majetkové záležitosti, koncelebrant: vsdp. Jozef Siska, dekan - farár v Spišskom Bystrom.
 • 1. október – Zakúpenie nových stoličiek pred lavice a pre miništrantov a koncelebrantov.
 • 10. október – Ďakovná svätá omša obetovaná za 50 rokov služby organistu Františka Králika. 
 • 25. november – 9. december – Opätovný zákaz slúženia verejných bohoslužieb, s výnimkou pohrebov, krstov a sobášov a individuálnej pastoračnej služby (s patričnými obmedzeniami) na území Slovenskej republiky ako dôsledok III. vlny šírenia smrteľného kvapôčkového ochorenia Covid-19. Situácia na Slovensku bola v týchto dňoch najhoršia od vzniku tejto epidémie, Slovensko bolo v počte nakazených a zomierajúcich najhoršie v Európe. 

2022

 • 17. január – Mimoriadné číslo farského časopisu Michalské zvony venované inovácii interéru kostola v roku 2021(maľovanie a podlahvé kúrenie) a budúcim plánom s poškodenými zvonami, organom a sanáciou muriva.
 • 22. január – Inštalácia nového výkonného 500 W LED osvetlenia v hlavnej lodi, priečnej lodi a vo svätyni kostola. 
 • 10. február – Pomazanie chorých. 
 • 3. marec – Výmena upravenej pamätnej tabule venovanej významným kubašským rodkákom Pavlovi Vitkovi st., čestnému kanonikovi Spišskej diecézy, prísediacemu Oravskej súdnej stolice, autorovi prvej botanickej zbierky Oravy Flora Arvensis (1822), ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a farárovi v Oravke (1830 - 1842) a Pavlovi Vitkovi ml., rímskokatolíckemu kňazovi, dištriktuálnemu tajomníkovi, spoludonátorovi stavby predchádzajúceho kostola po zničujúcom požiari v roku 1819 (hlavným sponzorom bol spišský biskup Ján Ladislav Pirker - viď. Dejiny farského kostola) a darcovi pozláteného cibória farnosti v Kubachoch na Kaplnke svätého Jána Nepomuckého pri kostole. 
 • 16. marec – Osekávanie soklu fasády kostola miestnými farníkmi – prípravy na sanáciu muriva. 
 • 18. marec – "Miništranská" krížová cesta.
 • 19. marec – Zhotovenie nových neogotických spovedníc, ktoré nahradili opotrebované pôvodne spovednice. Z liturgických a kapacitných dôvodov kostola boli umiestnené do priestorov pod chórom kostola.
 • 22. – 23. marec – Strihanie líp malolistých v areáli kostolného dvora kostolníkmi p. M. Marušinom a p. F. Brezinom. Lipy vysadil ešte v roku 1926 pri prestavbe kostola učiteľ František Hágovský, pôvodne ich bolo dvanásť a mali symbolizovať dvanástich apoštolov. Dnes ich je z dôvodu inštalácie vonkajšieho osvetlenia a vysušenia len deväť.
 • 23. marec – Sanácia muriva veže kostola.
 • 26. a 28. marec – Zavedenie elektrického prívodu do nových spovedníc farským elektrikárom p. J. Šimonovičom.
 • 29. marec – Posviacka nových spovedníc pri svätej omši o 18:30 h.
 • 14. – 18. apríl – Po dvoch pandémiou skúšaných rokoch slávenie veľkonočných sviatkov s účasťou Božieho ľudu.  
 • 24. apríl – Odpustová svätá omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva. Hl. celebrant: vsdp. František Trstenský, kežmarsrký dekan - moderátor.
 • 11. máj – V našej farnosti sa uskutočnili kňazské rekolekcie podtatranských dekanátov (t. j. Kežmarského, Popradského a Spišskoštiavnického dekanátu). Programu predchádzala svätá omša, ktorá sa konala o 9:00 hodine, hlavný celebrant bol spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebrovali vsdp. František Trstenský, dekan Kežmarského dekanátu a moderátor podtatranských dekanátov, vdp. Anton Durčak - kaplán v Poprade, ktorý predniesol aj homíliu a kňazi jednotlivých farností dekanátov. Program pokračoval po skončení svätej omše v priestoroch nového Kultúrneho domu Villa Cubach príhovorom, rekolekčnou prednáškou a diskusiou. Na realizácii rekolekcií sa podieľali aj veriaci farnosti – organizáciou dopravy, obsluhou kňazov, hmotnými milodarmi či aktívnou účasťou na liturgii, čo prispelo k jej dôstojnému sláveniu.
 • 12. jún – Prvé sväté prijímanie, 17 deti. 
 • 22. jún – Osadenie nových dvojkrídlových dverí v kombinácii dreva a skla v hlavnom (západnom) vchode kostola.
 • 2. – 3. júl – Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči, cca. 30 farníkov. Vystúpenie chrámoveho spevokolu ako súčasť Diecézneho spevokolu Spišskej diecézy počas púte na Mariánskej hore v Levoči.
 • 15. júl – Pohrebná svätá omša za † Annu Rečičárovú, dlhoročnú aktívnu členku farskej pastoračnej rady, vedúcu "detského spevokolu", vedúcu ružencových spoločenstiev, koordinátorku lektorov farnosti, organizátorku púti, prvého svätého prijímania, akcií pre seniorov a detí farnosti,... Za jej bohatú službu pre farnosť jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Requiescat in pace!
 • 27. – 29. júl – Štvrtý ročník miništrantskej chaty na Zotoch. 
 • 5. september – Veni Sancte za žiakov, študentov a učiteľov farnosti.
 • 25. september – Odpustová slávnosť ku cti svätého Michala, archanjela, patróna farnosti. Hlavný celebrant: vsdp. Jozef Siska, dekan a farár v Spišskom Bystrom, slávnostný kazateľ: vdp. Štefan Rozmus, farár na odpočinku v Bugľovciach. 
 • 29. septemebr – Odpustová slávnosť ku cti svätého Michala, archanjela, patróna farnosti (ipsa die). Hlavný celebrant: vsdp. Jozef Siska, dekan a farár v Spišskom Bystrom.
 • 30. október – Sviatosť birmovania, 54 birmovancov. Hlavný celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný spišský biskup.
 • 19. november – Svojpomocná oprava krytiny veže kostola, vybudovanie nového strešného okna. 
 • 28. november – Posviacka adventných vencov veriacich v kostole a obecného venca pred budovou obecného úradu.
 • 21. december – 25. výročie posviacky Kaplnky Božieho milosrdenstva. Slávnostná svätá omša, hl. celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný spišský biskup.
 • 28. december – Vianočné hudobné pásmo detí farností, pod vedením p. katechetky Mgr. Moniky Ovsiakovej. 

2023

 • 11. február  Pomazanie chorých.
 • 31. marec  Krížová cesta Biblického krúžku.
 • 02. apríl – "Miništrantská" krížová cesta na Palmovú nedeľu.
 • 16. apríl – Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva. Hlavný celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný spišský biskup, kazateľ: vsdp. Štefan Vitko, farár vo svite, náš rodák.
 • 04. jún – Prvé sväté prijímanie, 13 deti. 
 • 11. jún – Deň rodiny.
 • Jún – Rekonštrukcia zvonovej armatúry veže kostola. 
 • 1. – 2. júl – Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči, 30 pútníkov.
 • 11. júl – 19. júl – Farská letecká púť do Fatimy, Portugalsko. 
 • 26. júl – 28. júl – Piaty ročník "Miništrantskej chaty na Zotoch".
 • August – Oprava sokla veže kostola a schodiska na chór.
 • 16. september – Ukončenie reštaurácie historických obrazov z pôvodného kostola, ktorý v roku 1916 vyhorel, z dielne levočského maliara Jozefa Czauczika, visiacich nad bočnými vchodmi kostola. Obrazy boli opätovne umiestnené na ich pôvodné miesto - Umučenie Krista nad južným vchodom, Madona s dieťaťom nad severným vchodom. Oba obrazy dostali aj nové identické drevené rámy.
 • 24. september – Odpustová slávnosť ku cti svätého Michala, archanjela, patróna farnosti. Hlavný celebrant: vdp. Daniel Šalát, farár v Spišskom Štiavniku. 
 • 29. septemebr – Odpustová slávnosť ku cti svätého Michala, archanjela, patróna farnosti (ipsa die). Hlavný celebrant: vsdp. Jozef Siska, dekan a farár v Spišskom Bystrom.
 • 18. október – Aktivita "Milión detí sa modlí ruženec".
 • 25. december – Vianočné vystupenie detí - Jasličková pobožnosť + Dobrá novina.
 • 27. december – Vystúpenie Jesus Christ Superstar v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
 • 29. december – Druhý ročník "Vianočnej kapustnice" miništrantov. 

2024

 • 5. február – Inštalovanie nových abakusov – stolíkov v blízkosti oltára, na ktoré sa kladú veci potrebné na liturgické obrady.
 • 10. február – Pomazanie chorých.
 • 11. marec – Dekanátne kňazské rekolekcie. Hlavný celebrant sv. omše: Mons. František Trstenský, diecézny otec biskup.
 • 20. apríl – 18. máj – Prednáškové sobotné popoludnia pre ženy farnosti s názvom Ako horieť a nevyhorieť?
 • 04. máj – Púť rádia Lumen do Krakova. 
 • 26. máj – Prvé sväté prijímanie, 22 detí.
 • 09. jún – Farský deň rodiny.
 • 15. jún – Kňazská vysviacka na Spišskej Kapitule dp. Andreja Dominika, ktorý má korene v našej farnosti.
 • 06. – 07. júl – Pešia púť do Levoče.