smiley MINIŠTRANTI smiley

~ Vitajte na oficiálnej stránke miništrantov farnosti Spišské Bystré ~

Aktuálne oznamy

USMERNENIA MINIŠTRANTOV PRE OBNOVENÉ SVÄTÉ OMŠE

 • Počas bohoslužieb je povinné nosiť rúško a pred vstupom do kostola použiť dezinfekciu rúk.
 • V bohoslužbe obety sa nenosia obetné dary v procesii.
 • Počas svätého prijímania sa nepoužívajú patény.
 • V obrade pokoja sa vynecháva podávanie rúk, nahrádza sa jednoduchým úklonom.
 • Miništranti sú povinní dodržiavať nasledujúci zasadací poriadok:
  • librifer sedí na lavičke pri ambóne,
  • ostatní miništranti na lavičke na opačnej strane.
 • Po umytí rúk celebranta, v bohoslužbe obety, sa jeden z miništrantov
  z lavičky, ktorá je bližšie ku skladu presunie na stranu k ambóne, tak, že sa ukloní pred svätostánkom a stojí tam do svätého prijímania. Tento miništrant zvoní počas premenenia.