Prvoprijímajúce deti

NÁCVIKY DETÍ NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE BUDÚ:

- V UTOROK 02. JÚNA 2020 PO SVÄTEJ OMŠI V KOSTOLE

- V PIATOK 05. JÚNA 2020 PO SVÄTEJ OMŠI V KOSTOLE