MODLITBY MATIEK

Modlitby matiek (MM) sú darom všemohúceho Boha matkám týchto čias na to, aby mohli prežívať svoje materstvo v novej radosti a nádeji. K modlitbám matiek sú pozvané všetky ženy, ktoré cítia túžbu modliť sa za deti, teda nielen fyzické, ale aj duchovné matky.

Zakladateľkou Modlitieb matiek a komunity Útecha – Solace Community (ang.) je Veronica Williams z Anglicka. Komunita Útecha zastrešuje hnutia Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery. Komunita vznikla v roku 1995. Prvé domy Útechy boli otvorené v Anglicku, v Rusku a v Portugalsku. Od roku 2004 máme dom komunity Útecha aj na Slovensku.

Veronica cítila potrebu modliť sa  za svoje deti. Spolu so svojou švagrinou sa počas jedného mesiac modlili každý deň 3. desiatok radostného ruženca, aby spoznali Božiu vôľu. Boli  povolané začať s novou modlitebnou skupinou, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k nim pripojili. Pán Boh ich viedol. Bolo to veľmi požehnané! Zistili, že mnohé matky mali podobné predstavy a pripojili sa k nim! Keď sa modlili, sprevádzal ich citát zo Svätého Písma: „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny". (Jeremiáš 31, 16)

 Je veľmi potešujúce vedieť, že ako modliace sa matky nie sme samy a že ďalšie sa pripájajú k našim modlitbám na rozličných miestach sveta.

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí."

Základné zásady:

  • neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.
  • neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.
  • nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Viac na stránke: http://www.modlitbymatiek.sk

V našej farnosti sa Modlitby matiek modlievame od februára 2019. Skupinku tvorí päť mamičiek a stretávame sa pravidelne každý týždeň v našich domácnostiach.

KOORDINÁTORKA 

Katarína Sabolíková, Hviezdoslavova 476

Aktuálny počet skupín: 3.
 
V prvej skupine je 12 členiek, ktoré sa stretávajú v Kaplnke Božieho milosrdenstva každú stredu o 15:15 hod.
 
V druhej skupinke je 6 a v tretej sú 3 členky. Tieto  dve skupinky sa stretávajú v domácnostiach každú stredu o 17:00 hod.