Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Michalská 1
059 18 Spišské Bystré

PaedDr. ThLic. Jozef Siska,
farár - dekan
tel.: 052/779 21 66
rkfu.spisskebystre@gmail.com

Telefónne číslo na kňaza
pre Ne​mocnicu Poprad
na zaopatrenie ku chorým
 0904 355 904. 

Svätý Michal Archanjel,
ochraňuj nás!

OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB 
aktuálne usmernenia S PLATNOSŤOU OD 10. JÚna 2020

  • Sväté omše v nedele budú o 07:30 hod. a 10:00 hod.
  • Vstup a pobyt v kostole bude možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
  • Pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk alebo použiť vlastné rukavice (hygienické alebo textilné).
  • Sväteničky so svätenou vodou sú vyprázdnené a z bezpečnostných dôvodov prelepené. 
  • Podávanie rúk v obrade pokoja sa vynecháva a nahrádza sa jednoduchým úklonom alebo gestom úsmevu.
  • Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú príznaky infekčného respiračného ochorenia.